Pershendetje!
Prej disa vitesh ne Shqiperi jane hapur kurse te formimit profesional. Kurset zhvillohen ne qendra te hapura nga vete shteti dhe ministria perkatese.
Keto kurse leshojne ertifikata dhe pretendimet jane se keto ertifikata njihen dhe ne vendet e Bashkimit Europian.
Do doja ndihme prej jush nese dikush ka zhvilluar kursin tek keto drejtori dhe a i ka vlejtur kjo ertifikate?!