Mirembrema miq.
Sa e arritur/ ose e pa arritur eshte te besh nje fillim te ri ne NY??
Dhe duke thene te ri nga zeroja..
Faleminderit