Pershendetje te gjitheve!
Une duhet te bej nje analize per investimet e bizneseve (si vendase dhe te huaja) ne turizmin ne Shqiperi. Ju lutem, do te me ndihmonit shume nese do t'i pergjigjeshit pyetesorit qe une kam pergatitur.1. Sa rendesi i kushtoni pushimeve turistike?

• pak
• mesatarisht
• shume

2. Preferoni turizmin:

• ne vend
• jashte vendit

Pse?

____________________________________

3. Si i vleresoni investimet e bizneseve ne fushen e turizmit ne Shqiperi:

• te varfra
• te mjaftueshme
• te mira
• shume te mira

4. Cfare mendoni per cilesine e sherbimeve qe ato ofrojne? Si do ti vleresonit nga 1 ne 5 : _____

5. Kush mendoni se jane prioritare ne permiresimin e investimeve ne turizem:

• ligji i legalizimit
• infrastruktura
• menaxhimi
• cilesia e sherbimit
• te tjera: _________

6. Si promovohen paketat turistike ne Shqiperi?
• keq
• kenaqshem
• mire
• Shume mire

7. Si e merrni informacionin per turizmin:

• ne media
• me miq
• ne internet
• te jera: ______________

8. Si ju duken cmimet ne turizem:

• te ulta
• te arsyeshme
• te mire
• te larta

9. A jane te harmonizuara cmimet ne turizem me nivelin e sherbimit?

• Po
• Jo
• Disi

10. A ka profesionalizem ne sherbimet turistike?

• Po
• Jo
• Disi

11. Cfare mendoni se mund te bej shteti per te permiresuar turizmin ne vend?

12. Cfare do donit te ndryshonit ne lidhje me investimet qe bejne bizneset ne turizem?