Sic mund te dihet nga disa, Shqiperia nuk u kualifikua per ndihme Amerikane nga Millenium Challenge Corporation (MCC). Ky fakt eshte debatuar ndermjet F.Nanos, S. Berishes dhe I.Metes, sejcili duke thene arsyet e veta.

F Nano thote :

"Po keshtu, dua te bej te qarte se vendet qe mund te perfitonin nga kjo llogari ishin vende me te ardhura deri 2795 dollare per fryme, kur Shqiperia ka aktualisht te ardhura per fryme rreth 1900 dollare."

Nje shikim i shpejte i faqes ne internet te MCC tregon qe F.Nano GENJEN!(http://www.mcc.gov/Documents/methodology_report.pdf)

Eshte e qarte se metologjia e perzgjedhjes te vendeve qe perfitojne ndihme eshte komplekse e bazuar ne 16 tregues te grupuar ne 3 kategori. Asnje nga keto tregues nuk eshte 'te ardhurat per fryme".

Fituesit thjesht duhet te kishin tregues te cilet, ne krahasim me vendet e tjera kanditate, te jene ne nivele me te larta ne te pakten gjysmen e 16 treguesve te permendura me lart.