"Bashkejetesa nuk eshte familje, eshte familje e dexhenerune"