N Turqi i gjeta familjart kishin shkuar n vitin 1912 |