Pagat e personelit ushtarak shqiptar n socializm

1984
ushtar 10 lek

oficeri ~ 1000 lek

Kush e di ndonje gje tjeter?