A mund te me jepni nje shembull si mund te shkruaj nje Kerkesa e shtetasit shqiptar drejtuar Presidentit te Republikes per lenien e nenshtetesis.
Faliminderi,