Me duhet ndonje Soft qe mund ta perdor per te ndertuar figura te ndryeshme qe i perkasin lendes se Fizikes. Ku mund ta daunlodoj. Ju faleminderit