une them nje fjale dhe ju do gjen fjale qe rimojne
P.sh histori - bukuri - lumturi
E kuptuat
Fjala 1
Telekomunikacion