Ne shqiperi nuk ka nje shoqat qe te mbroje te drejtat e babait..
Mbas ndarjes se dy prinderve cdo e drejt i jepet gruas dhe kjo gje nuk eshte e drejt kemi barazi gjinore Po ligji deskriminon babain.. nuk kemi asnje te drejt dhe shumicen e rasteve paragjykohemi etj etj... Ne nje vend si shqiperia duhet te ket istituzione qe ndihmojne keta persona ne menyre qe mos te ngelet te vetgjyqesia.. Ne shqiperi kjo gje nuk ekziston dhe ka shum paragjykime nga cdo ane e shoqerise...