Ky sht manifestim politik dhe shum i rrezikshm pr Shqiptart-forca t erta naci fashiste dshirojn me do kusht q Shqiprin ta paraqesin jo si shtet laik ku shteti dhe bashksit
e fetare jan t ndara nga njra tjetra por si shtet fetar. Demostrimi i besimit fetar sjell Shqiprine n ann e forcave t erta...Besimi fetar manifestohet/festohet n objekte fetare dhe jo n rrug e sheshe-Kleri mercenar i zbaton urdhrat e Athins dhe Beogradit-turp pr politikant e Shqipris dhe trojeve etnike....

This is a political manifestation and very dangerous for Albanians - the fascist forces at all want to present Albania not as a secular state where the state and religious communities are separated from each other but as a religious state. Demonstration of religious faith brings Albania to the side of the ... Religious faith is manifested / celebrated in religious objects and not in streets and squares-Mercenary clerks implements Athens and Belgrade orders - shame on Albanian politicians and ethnic lands. ..

https://www.facebook.com/xhamiteetir...4491548270253/