Portreti animejshen xhi aj fi me poshte eshte krijuar nga nje artist i verber(qorr)
(blind)

Ilustrim i termetit ne shtepi animacion,krijuar nga nje artiste italiane.