A mund te refuzohet leximi i nje shkrim, libri, proze, poezie, kritike duke paragjykuar emrin e autorit?