sa shqiptare jetojn ne azi dhe kur kane emigruar ne ate kontinent, prej cilit shekull dhe ne cilat shtete te azis ka me shume?