A i din dikush organet e burses cilat jane se sun pi gjej kerkun pom vyn per 1 punim