Close
Duke shfaqur rezultatin -19 deri 0 prej 13
 1. #1
  Larguar Forum komunistesh Maska e YlliRiaN
  Antarsuar
  08-02-2008
  Postime
  1,220

  Kushtetuta e Republiks s Kosovs

  KUSHTETUTA E REPUBLIKS S KOSOVS
  KAPITULLI I DISPOZITAT THEMELORE .................................................. .................................................1
  NENI 1 [PRKUFIZIMI I SHTETIT].................................................. .................................................. ......................1
  NENI 2 [SOVRANITETI] .................................................. .................................................. .....................................1
  NENI 3 [BARAZIA PARA LIGJIT].................................................. .................................................. ........................1
  NENI 4 [FORMA E QEVERISJES DHE NDARJA E PUSHTETIT] .................................................. ................................1
  NENI 5 [GJUHT] .................................................. .................................................. ..............................................2
  NENI 6 [SIMBOLET] .................................................. .................................................. ..........................................2
  NENI 7 [VLERAT].................................................. .................................................. ..............................................2
  NENI 8 [SHTETI LAIK] .................................................. .................................................. ......................................3
  NENI 9 [TRASHGIMIA KULTURORE DHE FETARE] .................................................. .............................................3
  NENI 10 [EKONOMIA] .................................................. .................................................. .........................................3
  NENI 11 [VALUTA] .................................................. .................................................. .............................................3
  NENI 12 [PUSHTETI LOKAL] .................................................. .................................................. ...............................3
  NENI 13 [KRYEQYTETI] .................................................. .................................................. ......................................3
  NENI 14 [SHTETSIA] .................................................. .................................................. .........................................3
  NENI 15 [SHTETASIT JASHT VENDIT] .................................................. .................................................. ................4
  NENI 16 [EPRSIA E KUSHTETUTS] .................................................. .................................................. ...................4
  NENI 17 [MARRVESHJET NDRKOMBTARE].................................................. .................................................. ....4
  NENI 18 [RATIFIKIMI I MARRVESHJEVE NDRKOMBTARE] .................................................. ..............................4
  NENI 19 [ZBATIMI I S DREJTS NDRKOMBTARE] .................................................. ............................................5
  NENI 20 [BARTJA E SOVRANITETIT].................................................. .................................................. ...................5
  KAPITULLI II T DREJTAT DHE LIRIT THEMELORE......................................... .................................6
  NENI 21 [PARIMET E PRGJITHSHME] .................................................. .................................................. .................6
  NENI 22 [ZBATIMI I DREJTPRDREJT I MARRVESHJEVE DHE INSTRUMENTEVE NDRKOMBTARE]...................6
  NENI 23 [DINJITETI I NJERIUT].................................................. .................................................. ...........................7
  NENI 24 [BARAZIA PARA LIGJIT].................................................. .................................................. ........................7
  NENI 25 [E DREJTA PR JETN].................................................. .................................................. ..........................7
  NENI 26 [E DREJTA E INTEGRITETIT PERSONAL] .................................................. .................................................. 7
  NENI 27 [NDALIMI I TORTURS, TRAJTIMIT MIZOR, NJERZOR OSE POSHTRUES].............................................8
  NENI 28 [NDALIMI I SKLLAVRIS DHE I PUNS S DETYRUAR].................................................. ..........................8
  NENI 29 [E DREJTA E LIRIS DHE SIGURIS].................................................. .................................................. .......8
  NENI 30 [T DREJAT E T AKUZUARIT] .................................................. .................................................. ..............9
  NENI 31 [E DREJTA PR GJYKIM T DREJT DHE T PAANSHM] .................................................. ........................9
  NENI 32 [E DREJTA PR MJETE JURIDIKE] .................................................. .................................................. ........10
  NENI 33 [PARIMI I LEGALITETIT DHE PROPORCIONALITETIT N RASTET PENALE] ..............................................10
  NENI 34 [E DREJTA PR T MOS U GJYKUAR DY HER PR T NJJTN VEPR].................................................. .11
  NENI 35 [LIRIA E LVIZJES] .................................................. .................................................. .............................11
  NENI 36 [E DREJTA E PRIVATSIS].................................................. .................................................. .................11
  NENI 37 [E DREJTA E MARTESS DHE FAMILJES].................................................. ...............................................12
  NENI 38 [LIRIA E BESIMIT, E NDRGJEGJES DHE E FES].................................................. ....................................12
  NENI 39 [KONFESIONET FETARE].................................................. .................................................. .....................12
  NENI 40 [LIRIA E SHPREHJES] .................................................. .................................................. ...........................12
  NENI 41 [E DREJTA E QASJES N DOKUMENTE PUBLIKE] .................................................. ..................................13
  NENI 42 [LIRIA E MEDIEVE] .................................................. .................................................. .............................13
  NENI 43 [LIRIA E TUBIMIT] .................................................. .................................................. ..............................13
  NENI 44 [LIRIA E ASOCIIMIT] .................................................. .................................................. ...........................13
  NENI 45 [T DREJTAT ZGJEDHORE DHE T PJESMARRJES] .................................................. ...............................14
  NENI 46 [MBROJTJA E PRONS] .................................................. .................................................. ........................14
  NENI 47 [E DREJTA PR ARSIMIN] .................................................. .................................................. ....................14
  NENI 48 [LIRIA E ARTIT DHE E SHKENCS].................................................. .................................................. .......15
  NENI 49 [E DREJTA E PUNS DHE USHTRIMIT T PROFESIONIT] .................................................. ........................15
  - ii -
  NENI 50 [T DREJTAT E FMIJS] .................................................. .................................................. .....................15
  NENI 51 [MBROJTJA SHNDETSORE DHE SOCIALE] .................................................. ..........................................15
  NENI 52 [PRGJEGJSIA PR MJEDISIN JETSOR] .................................................. ...............................................15
  NENI 53 [INTERPRETIMI I DISPOZITAVE PR T DREJTAT E NJERIUT] .................................................. ................16
  NENI 54 [MBROJTJA GJYQSORE E T DREJTAVE].................................................. ..............................................16
  NENI 55 [KUFIZIMI I T DREJTAVE DHE LIRIVE THEMELORE] .................................................. ............................16
  NENI 56 [T DREJTAT DHE LIRIT THEMELORE GJAT GJENDJES S JASHTZAKONSHME].................................16
  KAPITULLI III T DREJTAT E KOMUNITETEVE DHE PJESTARVE T TYRE...........................18
  NENI 57 [PARIMET E PRGJITHSHME] .................................................. .................................................. ...............18
  NENI 58 [PRGJEGJSIT E SHTETIT] .................................................. .................................................. ................18
  NENI 59 [T DREJTAT E KOMUNITETEVE DHE PJESTARVE T TYRE] .................................................. .............19
  NENI 60 [KSHILLI KONSULTATIV PR KOMUNITETE] .................................................. .......................................20
  NENI 61 [PRFAQSIMI N PUNSIM N INSTITUCIONET PUBLIKE].................................................. ....................21
  NENI 62 [PRFAQSIMI N ORGANET E PUSHTETIT LOKAL].................................................. ...............................21
  KAPITULLI IV KUVENDI I REPUBLIKS S KOSOVS .................................................. ........................22
  NENI 63 [PARIMET E PRGJITHSHME] .................................................. .................................................. ...............22
  NENI 64 [STRUKTURA E KUVENDIT] .................................................. .................................................. .................22
  NENI 65 [KOMPETENCAT E KUVENDIT] .................................................. .................................................. ............22
  NENI 66 [ZGJEDHJA DHE MANDATI] .................................................. .................................................. .................23
  NENI 67 [ZGJEDHJA E KRYETARIT DHE NNKRYETARVE].................................................. ................................24
  NENI 68 [SEANCAT].................................................. .................................................. ..........................................24
  NENI 69 [ORARI I SEANCAVE DHE KUORUMI] .................................................. .................................................. ..25
  NENI 70 [MANDATI I DEPUTETVE] .................................................. .................................................. ..................25
  NENI 71 [KUALIFIKIMET DHE BARAZIA GJINORE] .................................................. ..............................................26
  NENI 72 [PAPAJTUESHMRIA] .................................................. .................................................. ...........................26
  NENI 73 [PAMUNDSIA E KANDIDIMIT] .................................................. .................................................. ............26
  NENI 74 [USHTRIMI I FUNKSIONIT] .................................................. .................................................. ...................27
  NENI 75 [IMUNITETI] .................................................. .................................................. ........................................27
  NENI 76 [RREGULLORJA E PUNS] .................................................. .................................................. ....................27
  NENI 77 [KOMISIONET] .................................................. .................................................. ....................................27
  NENI 78 [KOMISIONI PR T DREJTAT DHE INTERESAT E KOMUNITETEVE] .................................................. .......27
  NENI 79 [NISMA LEGJISLATIVE].................................................. .................................................. ..
  NENI 80 [MIRATIMI I LIGJEVE].................................................. .................................................. .........................28
  NENI 81 [LEGJISLACIONI ME INTERES VITAL].................................................. .................................................. ...29
  NENI 82 [SHPRNDARJA E KUVENDIT].................................................. .................................................. ..............29
  KAPITULLI V PRESIDENTI I REPUBLIKS S KOSOVS........................................... ..........................31
  NENI 83 [STATUSI I PRESIDENTIT].................................................. .................................................. ....................31
  NENI 84 [KOMPETENCAT E PRESIDENTIT].................................................. .................................................. .........31
  NENI 85 [KUALIFIKIMI PR ZGJEDHJEN E PRESIDENTIT].................................................. .....................................33
  NENI 86 [ZGJEDHJA E PRESIDENTIT] .................................................. .................................................. .................33
  NENI 87 [MANDATI DHE BETIMI] .................................................. .................................................. ......................33
  NENI 88 [PAPAJTUESHMRIA] .................................................. .................................................. ...........................33
  NENI 89 [IMUNITETI] .................................................. .................................................. ........................................34
  NENI 90 [MUNGESA E PRKOHSHME E PRESIDENTIT].................................................. .........................................34
  NENI 91 [SHKARKIMI I PRESIDENTIT].................................................. .................................................. ...............34
  KAPITULLI VI QEVERIA E REPUBLIKS S KOSOVS .................................................. .......................36
  NENI 92 [PARIMET E PRGJITHSHME] .................................................. .................................................. ...............36
  NENI 93 [KOMPETENCAT E QEVERIS] .................................................. .................................................. .............36
  NENI 94 [KOMPETENCAT E KRYEMINISTRIT].................................................. .................................................. ....37
  NENI 95 [ZGJEDHJA E QEVERIS].................................................. .................................................. .....................37
  NENI 96 [MINISTRIT DHE PRFAQSIMI I KOMUNITETEVE] .................................................. ..............................38
  NENI 97 [PRGJEGJSIA] .................................................. .................................................. ..................................38
  - iii -
  NENI 98 [IMUNITETI] .................................................. .................................................. ...................................39
  NENI 99 [PROCEDURAT] .................................................. .................................................. ..............................39
  NENI 100 [MOCIONI I VOTBESIMIT] .................................................. .................................................. .............39
  NENI 101 [SHRBIMI CIVIL] .................................................. .................................................. ...........................39
  KAPITULLI VII SISTEMI I DREJTSIS........................................ .................................................. ..........40
  NENI 102 [PARIMET E PRGJITHSHME T SISTEMIT GJYQSOR].................................................. ......................40
  NENI 103 [ORGANIZIMI DHE JURISDIKSIONI I GJYKATAVE].................................................. .............................40
  NENI 104 [EMRIMI DHE SHKARKIMI I GJYQTARVE] .................................................. .....................................41
  NENI 105 [MANDATI DHE RIEMRIMI] .................................................. .................................................. ...........41
  NENI 106 [PAPAJTUESHMRIA] .................................................. .................................................. ......................41
  NENI 107 [IMUNITETI] .................................................. .................................................. ...................................42
  NENI 108 [KSHILLI GJYQSOR I KOSOVS].................................................. .................................................. ..42
  NENI 109 [PROKURORI I SHTETIT].................................................. .................................................. ..................43
  NENI 110 [KSHILLI PROKURORIAL I KOSOVS] .................................................. .............................................44
  NENI 111 [AVOKATURA] .................................................. .................................................. ...............................44
  KAPITULLI VIII GJYKATA KUSHTETUESE....................................... .................................................. .....45
  NENI 112 [PARIMET E PRGJITHSHME] .................................................. .................................................. ..........45
  NENI 113 [JURISDIKSIONI DHE PALT E AUTORIZUARA] .................................................. .................................45
  NENI 114 [PRBRJA DHE MANDATI I GJYKATS KUSHTETUESE] .................................................. ..................46
  NENI 115 [ORGANIZIMI I GJYKATS KUSHTETUESE].................................................. .......................................47
  NENI 116 [EFEKTI JURIDIK I VENDIMEVE] .................................................. .................................................. .....47
  NENI 117 [IMUNITETI] .................................................. .................................................. ...................................47
  NENI 118 [SHKARKIMI] .................................................. .................................................. .................................47
  KAPITULLI IX MARRDHNIET EKONOMIKE......................................... ................................................48
  NENI 119 [PARIMET E PRGJITHSHME] .................................................. .................................................. ..........48
  NENI 120 [FINANCAT PUBLIKE] .................................................. .................................................. .....................48
  NENI 121 [PRONA].................................................. .................................................. .........................................49
  NENI 122 [PRDORIMI I PASURIS DHE BURIMEVE NATYRORE] .................................................. .....................49
  KAPITULLI X QEVERISJA LOKALE DHE ORGANIZIMI TERRITORIAL .........................................50
  NENI 123 [PARIMET E PRGJITHSHME] .................................................. .................................................. ..........50
  NENI 124 [ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I VETQEVERISJES LOKALE] .................................................. ........50
  KAPITULLI XI SEKTORI I SIGURIS.......................................... .................................................. .................51
  NENI 125 [PARIMET E PRGJITHSHME] .................................................. .................................................. ..........51
  NENI 126 [FORCA E SIGURIS E KOSOVS] .................................................. .................................................. ....51
  NENI 127 [KSHILLI I SIGURIS I KOSOVS] .................................................. .................................................. ..52
  NENI 128 [POLICIA E KOSOVS].................................................. .................................................. ....................52
  NENI 129 [AGJENCIA E KOSOVS PR INTELIGJENC] .................................................. .....................................53
  NENI 130 [AUTORITETI CIVIL I AVIACIONIT].................................................. .................................................. .53
  NENI 131 [GJENDJA E JASHTZAKONSHME].................................................. .................................................. ...53
  KAPITULLI XII INSTITUCIONET E PAVARURA.......................................... ...........................................55
  NENI 132 [ROLI DHE KOMPETENCAT E AVOKATIT T POPULLIT].................................................. ....................55
  NENI 133 [ZYRA E AVOKATIT T POPULLIT].................................................. .................................................. ..55
  NENI 134 [KUALIFIKIMI, ZGJEDHJA DHE SHKARKIMI I AVOKATIT T POPULLIT] .............................................55
  NENI 135 [RAPORTIMI I AVOKATIT T POPULLIT] .................................................. ...........................................56
  NENI 136 [AUDITORI I PRGJITHSHM I KOSOVS] .................................................. .........................................56
  NENI 137 [KOMPETENCAT E AUDITORIT T PRGJITHSHM T KOSOVS] .................................................. .....56
  NENI 138 [RAPORTIMI I AUDITORIT T PRGJITHSHM T KOSOVS].................................................. .............57
  NENI 139 [KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE] .................................................. .............................................57
  NENI 140 [BANKA QENDRORE E KOSOVS].................................................. .................................................. ...58
  NENI 141 [KOMISIONI I PAVARUR I MEDIEVE].................................................. .................................................5 8
  - iv -
  NENI 142 [AGJENCIT E PAVARURA] .................................................. .................................................. .............58
  KAPITULLI XIII DISPOZITAT PRFUNDIMTARE..................................... ..............................................59
  NENI 143 [PROPOZIMI GJITHPRFSHIRS PR ZGJIDHJEN E STATUSIT T KOSOVS] ......................................59
  NENI 144 [AMENDAMENTIMI] .................................................. .................................................. ........................59
  NENI 145 [VAZHDIMSIA E MARRVESHJEVE NDRKOMBTARE DHE E LEGJISLACIONIT T APLIKUESHM] .59
  KAPITULLI XIV DISPOZITAT KALIMTARE......................................... .................................................. ...61
  NENI 146 [PRFAQSUESI NDRKOMBTAR CIVIL].................................................. .......................................61
  NENI 147 [AUTORITETI PRFUNDIMTAR I PRFAQSUESIT NDRKOMBTAR CIVIL]....................................61
  NENI 148 [DISPOZITAT TRANSICIONALE PR KUVENDIN E KOSOVS] .................................................. ............61
  NENI 149 [MIRATIMI FILLESTAR I LIGJEVE ME INTERES VITAL] .................................................. .....................62
  NENI 150 [PROCESI I EMRIMIT T GJYQTARVE DHE PROKURORVE] .................................................. ..........62
  NENI 151 [PRBRJA E PRKOHSHME E KSHILLIT GJYQSOR T KOSOVS].................................................. .62
  NENI 152 [PRBRJA E PRKOHSHME E GJYKATS KUSHTETUESE].................................................. ................63
  NENI 153 [PRANIA NDRKOMBTARE USHTARAKE] .................................................. .......................................64
  NENI 154 [TRUPAT E MBROJTJES T KOSOVS].................................................. ...............................................64
  NENI 155 [SHTETSIA] .................................................. .................................................. ..................................64
  NENI 156 [REFUGJATT DHE PERSONAT E ZHVENDOSUR BRENDA VENDIT].................................................. ...64
  NENI 157 [AUDITORI I PRGJITHSHM I KOSOVS] .................................................. .........................................65
  NENI 158 [AUTORITETI QENDROR BANKAR] .................................................. .................................................. .65
  NENI 159 [PRONAT DHE NDRMARRJET N PRONSI

 2. #2
  Larguar Forum komunistesh Maska e YlliRiaN
  Antarsuar
  08-02-2008
  Postime
  1,220
  SHOQRORE].................................................. .................65
  NENI 160 [NDRMARRJET N PRONSI PUBLIKE] .................................................. ............................................65
  NENI 161 [TRANSICIONI I INSTITUCIONEVE] .................................................. .................................................. ..65
  NENI 162 [HYRJA N FUQI] .................................................. .................................................. ...........................66
  - v -
  Ne, Populli i Kosovs,
  T vendosur pr t ndrtuar nj ardhmri t Kosovs si nj vend i lir, demokratik
  dhe paqedashs, i cili do t jet atdhe i t gjith qytetarve t vet;
  T prkushtuar pr krijimin e nj shteti t qytetarve t barabart, i cili do t
  garantoj t drejtat e secilit qytetar, lirit qytetare dhe barazin e t gjith
  qytetarve para ligjit;
  T zotuar q Kosova t jet shtet i mirqenies ekonomike dhe i prosperitetit social;
  T sigurt q shteti i Kosovs do t kontribuoj n stabilitetin e rajonit dhe t mbar
  Evrops, duke krijuar marrdhnie t fqinjsis dhe t bashkpunimit t mir me t
  gjitha shtetet fqinje;
  T bindur q shteti i Kosovs do t jet antar i denj i familjes s shteteve
  paqedashse n Bot;
  Me synimin q shteti i Kosovs t prfshihet n proceset integruese Euro-Atlantike;
  N mnyr solemne, miratojm Kushtetutn e Republiks s Kosovs.
  - 1 -
  Kapitulli I Dispozitat Themelore
  Neni 1 [Prkufizimi i Shtetit]
  1. Republika e Kosovs sht shtet i pavarur, sovran, demokratik, unik, dhe i pandashm.
  2. Republika e Kosovs sht shtet i shtetasve t vet. Republika e Kosovs ushtron autoritetin e
  saj bazuar n respektimin e t drejtave dhe lirive t qytetarve t vet dhe t gjith individve
  brenda kufijve t saj.
  3. Republika e Kosovs nuk ka pretendime territoriale ndaj asnj shteti ose pjese t ndonj
  shteti dhe nuk do t krkoj t bashkohet me asnj shtet ose pjes t ndonj shteti.
  Neni 2 [Sovraniteti]
  1. Sovraniteti i Republiks s Kosovs buron nga populli, i takon popullit dhe ushtrohet, n
  pajtim me Kushtetutn, nprmjet prfaqsuesve t zgjedhur, me referendum, si dhe n
  forma t tjera, n pajtim me dispozitat e ksaj Kushtetute.
  2. Sovraniteti dhe integriteti territorial i Republiks s Kosovs sht i pacenueshm, i
  patjetrsueshm dhe i pandashm dhe mbrohet me t gjitha mjetet e prcaktuara me kt
  Kushtetut dhe me ligj.
  3. Republika e Kosovs, me qllim t ruajtjes s paqes dhe mbrojtjes s interesave shtetrore,
  mund t marr pjes n sisteme t siguris ndrkombtare.
  Neni 3 [Barazia para Ligjit]
  1. Republika e Kosovs sht shoqri shumetnike, e prbr nga shqiptart dhe komunitetet
  tjera e cila qeveriset n mnyr demokratike, me respektim t plot t sundimit t ligjit,
  prmes institucioneve t veta legjislative, ekzekutive dhe gjyqsore.
  2. Ushtrimi i autoritetit publik n Republikn e Kosovs bazohet n parimet e barazis para
  ligjit t t gjith individve dhe n respektimin e plot t t drejtave dhe lirive themelore t
  njeriut, t pranuara ndrkombtarisht, si dhe n mbrojtjen e t drejtave dhe n pjesmarrjen e
  t gjitha komuniteteve dhe pjestarve t tyre.
  Neni 4 [Forma e Qeverisjes dhe Ndarja e Pushtetit]
  1. Kosova sht Republik demokratike e bazuar n parimin e ndarjes s pushteteve dhe
  kontrollit e balancimit n mes tyre, sikurse sht prcaktuar me kt Kushtetut.
  - 2 -
  2. Kuvendi i Republiks s Kosovs ushtron pushtetin legjislativ.
  3. Presidenti i Republiks s Kosovs prfaqson unitetin e popullit. Presidenti i Republiks s
  Kosovs sht prfaqsues legjitim i vendit brenda dhe jasht dhe garantues i funksionimit
  demokratik t institucioneve t Republiks s Kosovs, n pajtim me kt Kushtetut.
  4. Qeveria e Republiks s Kosovs sht prgjegjse pr zbatimin e ligjeve e politikave
  shtetrore dhe i nnshtrohet kontrollit parlamentar.
  5. Pushteti gjyqsor sht unik, i pavarur dhe ushtrohet nga gjykatat.
  6. Gjykata Kushtetuese sht organ i pavarur i mbrojtjes s kushtetutshmris dhe bn
  interpretimin prfundimtar t Kushtetuts.
  7. Republika e Kosovs ka institucionet e veta pr mbrojtjen e rendit kushtetues dhe t
  integritetit territorial, rendit dhe qetsis publike, t cilat funksionojn nn autoritetin
  kushtetues t institucioneve demokratike t Republiks s Kosovs.
  Neni 5 [Gjuht]
  1. Gjuh zyrtare n Republikn e Kosovs jan Gjuha Shqipe dhe Gjuha Serbe.
  2. Gjuha Turke, Boshnjake dhe ajo Rome kan statusin e gjuhve zyrtare n nivel komune ose
  do t jen n prdorim zyrtar n cilindo nivel n pajtim me ligj.
  Neni 6 [Simbolet]
  1. Flamuri, stema dhe himni jan simbolet shtetrore t Republiks s Kosovs t cilat
  pasqyrojn karakterin shumetnik t saj.
  2. Pamja, mnyra e prdorimit dhe mbrojtja e flamurit dhe t simboleve t tjera shtetrore
  rregullohen me ligj. Mnyra e prdorimit dhe e mbrojtjes s simboleve kombtare rregullohet
  me ligj.
  Neni 7 [Vlerat]
  1. Rendi kushtetues i Republiks s Kosovs bazohet n parimet e liris, paqes, demokracis,
  barazis, respektimit t t drejtave dhe lirive t njeriut dhe sundimit t ligjit,
  mosdiskriminimit, t drejts s prons, mbrojtjes e mjedisit, drejtsis sociale, pluralizmit,
  ndarjes s pushtetit shtetror dhe ekonomis s tregut.
  - 3 -
  2. Republika e Kosovs siguron barazin gjinore si vler themelore pr zhvillimin demokratik
  t shoqris, mundsi t barabarta pr pjesmarrje t femrave dhe meshkujve n jetn
  politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe n fushat t tjera t jets shoqrore.
  Neni 8 [Shteti Laik]
  Republika e Kosovs sht shtet laik dhe neutral n shtje t besimeve fetare.
  Neni 9 [Trashgimia Kulturore dhe Fetare]
  Republika e Kosovs siguron ruajtjen dhe mbrojtjen e trashgimis s vet kulturore dhe fetare.
  Neni 10 [Ekonomia]
  Ekonomia e tregut me konkurrenc t lir sht baz e rregullimit ekonomik t Republiks s
  Kosovs.
  Neni 11 [Valuta]
  1. N Republikn e Kosovs si mjet i vlefshm pagese prdoret nj valut e vetme.
  2. Autoriteti Qendror Bankar i Kosovs sht i pavarur dhe quhet Banka Qendrore e Republiks
  s Kosovs.
  Neni 12 [Pushteti Lokal]
  1. Njsi themelore territoriale t vetqeverisjes lokale n Republikn e Kosovs jan komunat.
  2. Organizimi dhe kompetencat e njsive t vetqeverisjes lokale rregullohen me ligj.
  Neni 13 [Kryeqyteti]
  1. Kryeqyteti i Republiks s Kosovs sht Prishtina.
  2. Statusi dhe organizimi i kryeqytetit rregullohet me ligj.
  Neni 14 [Shtetsia]
  Fitimi dhe humbja e s drejts s shtetsis s Republiks s Kosovs rregullohet me ligj.
  - 4 -
  Neni 15 [Shtetasit jasht Vendit]
  Republika e Kosovs mbron interesat e shtetasve t saj jasht vendit, n mnyrn e prcaktuar
  me ligj.
  Neni 16 [Eprsia e Kushtetuts]
  1. Kushtetuta sht akti m i lart juridik i Republiks s Kosovs. Ligjet dhe aktet e tjera
  juridike duhet t jen n pajtim me kt Kushtetut.
  2. Pushteti qeveriss buron nga Kushtetuta.
  3. Republika e Kosovs respekton t drejtn ndrkombtare.
  4. Secili person dhe organ n Republikn e Kosovs u nnshtrohet dispozitave t Kushtetuts.
  Neni 17 [Marrveshjet Ndrkombtare]
  1. Republika e Kosovs lidh marrveshje ndrkombtare dhe antarsohet n organizata
  ndrkombtare.
  2. Republika e Kosovs merr pjes n bashkpunim ndrkombtar pr promovimin dhe
  mbrojtjen e paqes, siguris dhe t drejtave t njeriut.
  Neni 18 [Ratifikimi i Marrveshjeve Ndrkombtare]
  1. Kuvendi i Republiks s Kosovs me votat e dy t tretave (2/3) e t gjith deputetve
  ratifikon marrveshjet ndrkombtare pr kto shtje:
  (1) territorin, paqen, aleancat, shtjet politike dhe ushtarake;
  (2) t drejtat dhe lirit themelore;
  (3) antarsimin e Republiks s Kosovs n organizata ndrkombtare;
  (4) marrjen prsipr t detyrimeve financiare nga ana e Republiks s Kosovs.
  2. Marrveshjet ndrkombtare me prjashtim t atyre n pikn 1, ratifikohen pas nnshkrimit
  nga Presidenti i Republiks s Kosovs.
  3. Presidenti i Republiks s Kosovs ose Kryeministri njoftojn Kuvendin sa her q t
  nnshkruhet nj marrveshje ndrkombtare.
  - 5 -
  4. Amendamentimi ose trheqja nga marrveshjet ndrkombtare do t ken t njejtn
  procedur t vendim marrjes sikur ajo e ratifikimit t marrveshjeve ndrkombtare.
  5. Parimet dhe procedurat pr ratifikimin dhe kontestimin e marrveshjeve ndrkombtare
  rregullohen me ligj.
  Neni 19 [Zbatimi i s Drejts Ndrkombtare]
  1. Marrveshjet ndrkombtare t ratifikuara nga Republika e Kosovs, bhen pjes e sistemit
  t brendshm juridik pasi t botohen n Gazetn Zyrtare t Republiks s Kosovs. Ato
  zbatohen n mnyr t drejtprdrejt, me prjashtim t rasteve kur nuk jan t
  vetzbatueshme dhe zbatimi i tyre krkon nxjerrjen e nj ligji.
  2. Marrveshjet ndrkombtare t ratifikuara dhe normat juridikisht t detyrueshme t s drejts
  ndrkombtare kan eprsi ndaj ligjeve t Republiks s Kosovs.
  Neni 20 [Bartja e Sovranitetit]
  1. Republika e Kosovs, n baz t marrveshjeve t ratifikuara ndrkombtare, pr shtje t
  caktuara mund t kaloj kompetenca shtetrore organizatave ndrkombtare.
  2. Nse nj marrveshje antarsimi e ratifikuar nga Republika e Kosovs pr pjesmarrje n
  nj organizat ndrkombtare n mnyr eksplicite krkon zbatim t drejtprdrejt t
  normave t ksaj organizate, ligji me t cilin ratifikohet marrveshja e antarsis miratohet
  me votat e dy t tretave (2/3) t t gjith deputetve t Kuvendit dhe ato norma kan eprsi
  ndaj ligjeve t Republiks s Kosovs.
  - 6 -
  Kapitulli II T Drejtat dhe Lirit Themelore
  Neni 21 [Parimet e Prgjithshme]
  1. T drejtat dhe lirit themelore t njeriut jan t pandashme, t patjetrsueshme e t
  pacenueshme dhe jan baz e rendit juridik t Republiks s Kosovs.
  2. Republika e Kosovs mbron dhe garanton t drejtat dhe lirit themelore t njeriut, t
  parashikuara n kt Kushtetut.
  3. dokush e ka pr detyr ti respektoj t drejtat e njeriut dhe lirit themelore t t tjerve.
  4. T drejtat dhe lirit themelore t parashikuara n Kushtetut, vlejn edhe pr personat
  juridik, pr aq sa jan t zbatueshme.
  Neni 22 [Zbatimi i drejtprdrejt i Marrveshjeve dhe Instrumenteve
  Ndrkombtare]
  T drejtat dhe lirit e njeriut t garantuara me marrveshjet dhe instrumentet ndrkombtare n
  vijim, garantohen me kt Kushtetut, zbatohen drejtprdrejt n Republikn e Kosovs dhe
  kan prioritet, n rast konflikti, ndaj dispozitave e ligjeve dhe akteve t tjera t institucioneve
  publike:
  (1) Deklarata Universale pr t Drejtat e Njeriut;
  (2) Konventa Evropiane pr Mbrojtjen e t Drejtave dhe Lirive Themelore t Njeriut
  dhe Protokollet e saj;
  (3) Konventa Ndrkombtare pr t Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj;
  (4) Konventa Korniz e Kshillit t Evrops pr Mbrojtjen e Pakicave Kombtare;
  (5) Konventa pr Eliminimin e t gjitha Formave t Diskriminimit Racor;
  (6) Konventa pr Eliminimin e t gjitha Formave t Diskriminimit ndaj Gruas;
  (7) Konventa pr t Drejtat e Fmijs;
  (8) Konventa kundr Torturs dhe Trajtimeve e Ndshkimeve t tjera Mizore,
  Jonjerzore dhe Poshtruese.
 3. #3
  Larguar Forum komunistesh Maska e YlliRiaN
  Antarsuar
  08-02-2008
  Postime
  1,220
  Neni 23 [Dinjiteti i Njeriut]
  Dinjiteti i njeriut sht i pacenueshm dhe sht baz e t gjitha t drejtave dhe lirive themelore
  t njeriut.
  Neni 24 [Barazia para Ligjit]
  1. T gjith jan t barabart para ligjit. dokush gzon t drejtn e mbrojtjes s barabart
  ligjore, pa diskriminim.
  2. Askush nuk mund t diskriminohet n baz t racs, ngjyrs, gjinis, gjuhs, fes,
  mendimeve politike ose t tjera, prejardhjes kombtare a shoqrore, lidhjes me ndonj
  komunitet, prons, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftsis s
  kufizuar ose ndonj statusi tjetr personal.
  3. Parimet e mbrojtjes s barabart ligjore nuk parandalojn vnien e masave t nevojshme pr
  mbrojtjen dhe prparimin e t drejtave t individve dhe grupeve q jan n pozit t
  pabarabart. Masat e tilla do t zbatohen vetm derisa t arrihet qllimi pr t cilin jan vn
  ato.
  Neni 25 [E Drejta pr Jetn]
  1. Secili individ gzon t drejtn pr jetn.
  2. Dnimi me vdekje sht i ndaluar.
  Neni 26 [E Drejta e Integritetit Personal]
  Secili person gzon t drejtn e respektimit t integritetit fizik dhe psikik t tij/saj, q prfshin:
  (1) t drejtn q t marr vendime lidhur me reprodukimin, sipas rregullave dhe
  procedurave t prcaktuara me ligj;
  (2) t drejtn q t ket kontroll mbi trupin e saj/tij n pajtim me ligjin;
  (3) t drejtn q t mos i nnshtrohet trajtimit mjeksor kundr vullnetit t tij/saj n
  pajtim me ligjin;
  (4) t drejtn q t mos marr pjes n eksperimente mjeksore ose shkencore, pa
  plqimin paraprak t saj/tij.
  - 8 -
  Neni 27 [Ndalimi i Torturs, Trajtimit Mizor, njerzor ose Poshtrues]
  Askush nuk i nnshtrohet torturs, ndshkimit a trajtimit mizor, njerzor ose poshtrues.
  Neni 28 [Ndalimi i Skllavris dhe i Puns s Detyruar]
  1. Askush nuk mund t mbahet n skllavri ose n pozit t ngjashme me skllavrin.
  2. Askush nuk mund t shtrngohet pr t kryer pun t detyruar. Pun e detyruar nuk
  konsiderohet puna ose shrbimi i prcaktuar me ligj pr personat e dnuar me vendim t
  forms s prer gjat vuajtjes s dnimit ose n raste t Gjendjes s Jashtzakonshme, t
  shpallur sipas rregullave t prcaktuara me kt Kushtetut.
  3. Trafikimi i qenieve njerzore sht i ndaluar.
  Neni 29 [E Drejta e Liris dhe Siguris]
  1. Secilit i garantohet e drejta e liris dhe siguris. Askush nuk mund t privohet nga liria me
  prjashtim t rasteve t parapara me ligj dhe me vendim t gjykats kompetente, si n vijim:
  (1) pas shpalljes s dnimit me burgim pr kryerjen e veprs penale;
  (2) pr dyshim t bazuar pr kryerje t veprs penale, vetm kur privimi nga liria me nj
  baz t arsyeshme konsiderohet i domosdoshm pr t parandaluar kryerjen e nj
  vepre tjetr penale dhe vetm pr nj periudh t shkurtr kohore para gjykimit n
  mnyrn e prcaktuar me ligj;
  (3) pr mbikqyrjen e t miturit pr qllime edukimi ose pr shoqrimin e tij/saj n nj
  institucion kompetent, sipas nj urdhri t ligjshm;
  (4) pr mbikqyrje shndetsore t personit, i cili pr shkak t smundjes paraqet rrezik
  pr shoqrin;
  (5) pr hyrje t paligjshme n Republikn e Kosovs ose pas urdhrit t ligjshm pr
  largim ose ekstradim.
  2. dokush q privohet nga liria, duhet t vihet n dijeni menjher, pr arsyet e privimit, n
  gjuhn q ajo/ai e kupton. Njoftimi me shkrim mbi arsyet e privimit duhet t bhet sa m
  shpejt q t jet e mundshme. dokush q privohet nga liria pa urdhr t gjykats, brenda
  dyzet e tet (48) orsh duhet t drgohet prpara gjyqtarit, i cili vendos pr paraburgimin ose
  lirimin e tij/saj, jo m von se dyzet e tet (48) or nga momenti kur personi i privuar sht
  sjell para gjykats. dokush q arrestohet, ka t drejtn q t nxirret n gjykim brenda nj
  periudhe t arsyeshme, ose t lirohet n pritje t gjykimit, me prjashtim kur gjyqtari
  - 9 -
  konstaton se personi prbn rrezik pr komunitetin ose ka rrezik pr ikjen e saj/tij para
  gjykimit.
  3. dokush q privohet nga liria, duhet t njoftohet menjher se ka t drejt t mos jap asnj
  deklarat dhe se ka t drejt pr mbrojts sipas zgjedhjes s tij/saj dhe ka t drejt q pa
  vones t informoj pr kt personin sipas zgjedhjes s vet.
  4. dokush q i hiqet liria me arrest ose ndalim, gzon t drejtn q t prdor mjete juridike
  pr t sfiduar ligjshmrin e arrestit ose t ndalimit. Rasti do t vendoset nga gjykata brenda
  nj afati sa m t shkurtr dhe nse arresti ose ndalimi sht i paligjshm, do t urdhrohet
  lirimi i personit.
  5. dokush q sht ndaluar ose arrestuar n kundrshtim me dispozitat e ktij neni, gzon t
  drejtn e kompensimit n mnyrn e parashikuar me ligj.
  6. Personi q vuan dnimin, ka t drejt t ankohet pr kushtet e privimit nga liria, n mnyrn
  e prcaktuar me ligj.
  Neni 30 [T Drejat e t Akuzuarit]
  dokush q akuzohet pr vepr penale, gzon t drejtat minimale n vijim:
  (1) t njoftohet menjher n gjuhn q kupton, pr natyrn dhe shkakun e akuzs kundr
  saj/tij;
  (2) t njoftohet pr t drejtat e tij/saj sipas ligjit;
  (3) t ket koh, mundsi dhe mjete t mjaftueshme pr t prgatitur mbrojtjen e vet;
  (4) t ket ndihmn pa pages t nj prkthyesi, kur nuk flet ose nuk kupton gjuhn n t
  ciln zhvillohet gjykimi;
  (5) t ket ndihmn e nj mbrojtsi q e zgjedh, t komunikoj lirisht me t dhe, nse nuk
  ka mjete t mjaftueshme, t’i sigurohet mbrojtja falas;
  (6) t mos shtrngohet pr t dshmuar kundr vetvetes ose pr t pranuar fajsin e vet.
  Neni 31 [E Drejta pr Gjykim t Drejt dhe t Paanshm]
  1. dokujt i garantohet mbrojtje e barabart e t drejtave n procedur para gjykatave, organeve
  t tjera shtetrore dhe bartsve t kompetencave publike.
  - 10 -
  2. dokush gzon t drejtn pr shqyrtim publik t drejt dhe t paanshm lidhur me vendimet
  pr t drejtat dhe obligimet ose pr cilndo akuz penale q ngrihet kundr saj/tij brenda nj
  afati t arsyeshm, nga nj gjykat e pavarur dhe e paanshme, e themeluar me ligj.
  3. Gjykimi sht publik, me prjashtim t rasteve kur gjykata, n rrethana t veanta,
  konsideron se, n t mir t drejtsis, sht i domosdoshm prjashtimi i publikut, ose i
  prfaqsuesve t medieve, sepse prania e tyre do t prbnte rrezik pr rendin publik ose
  sigurin kombtare, interesat e t miturve, ose pr mbrojtjen e jets private t palve n
  proces, n mnyrn e prcaktuar me ligj.
  4. dokush i akuzuar pr vepr penale ka t drejt t'u bj pyetje dshmitarve dhe t krkoj
  paraqitjen e detyrueshme t dshmitarve, t ekspertve dhe t personave t tjer, t cilt
  mund t sqarojn faktet.
  5. dokush i akuzuar pr vepr penale, prezumohet t jet i pafajshm derisa t mos dshmohet
  fajsia e tij/saj, n pajtim me ligjin.
  6. Ndihma juridike falas do t’u mundsohet atyre q nuk kan mjete t mjaftueshme financiare,
  nse nj ndihm e till sht e domosdoshme pr t siguruar qasjen efektive n drejtsi.
  7. Procedurat gjyqsore q prfshijn t miturit rregullohen me ligj, duke respektuar rregullat
  dhe procedurat e veanta pr t miturit.
  Neni 32 [E Drejta pr Mjete Juridike]
  Secili person ka t drejt t prdor mjetet juridike kundr vendimeve gjyqsore dhe
  administrative t cilat cenojn t drejtat ose interesat e saj/tij n mnyrn e prcaktuar me ligj.
  Neni 33 [Parimi i Legalitetit dhe Proporcionalitetit n Rastet Penale]
  1. Askush nuk mund t akuzohet ose t dnohet pr asnj vepr e cila, n momentin e kryerjes,
  nuk ka qen e prcaktuar me ligj si vepr penale, me prjashtim t veprave t cilat, n kohn
  e kryerjes s tyre, sipas s drejts ndrkombtare, prbnin gjenocid, krime lufte ose krime
  kundr njerzimit.
  2. Dnimi i shqiptuar pr nj vepr penale nuk mund t jet m i ashpr sesa ka qen i
  prcaktuar me ligj n kohn e kryerjes s veprs.
  3. Ashprsia e dnimit nuk mund t jet n disproporcion me veprn penale.
  4. Dnimet prcaktohen n baz t ligjit q ka qen n fuqi n kohn e kryerjes s veprs
  penale, me prjashtim t veprave pr t cilat ligji i mvonshm i aplikueshm sht m i
  favorshm pr kryesin e veprs.
  - 11 -
  Neni 34 [E Drejta pr t mos u Gjykuar dy her pr t njjtn Vepr]
  Askush nuk mund t gjykohet m shum se nj her pr t njjtn vepr penale.
  Neni 35 [Liria e Lvizjes]
  1. Shtetasit e Republiks s Kosovs dhe t huajt q jan banor t ligjshm t Kosovs, kan t
  drejt t lvizin lirisht n Republikn e Kosovs dhe t zgjedhin vendbanimin.
  2. Secili person ka t drejt t largohet nga vendi. Kufizimet e ksaj t drejte rregullohen me
  ligj, nse ato jan t nevojshme pr procedurn ligjore, zbatimin e vendimit t gjykats ose
  pr t prmbushur obligimin pr mbrojtjen e shtetit.
  3. Shtetasve t Republiks s Kosovs nuk do t’u ndalohet hyrja n Republikn e Kosovs.
  4. Shtetasit e Republiks s Kosovs nuk mund t ekstradohen nga Kosova kundr vullnetit t
  tyre, me prjashtim t rasteve kur me ligj dhe marrveshjet ndrkombtare sht prcaktuar
  ndryshe.
  5. E drejta e t huajve pr t hyr n Republikn e Kosovs dhe pr t’u vendosur n vend,
  rregullohet me ligj.
  Neni 36 [E Drejta e Privatsis]
  1. dokush gzon t drejtn q t’i respektohet jeta private dhe familjare, pacenueshmria e
  baness dhe fshehtsia e korrespondencs, telefonis dhe e komunikimeve t tjera.
  2. Kontrollet e cilsdo banese ose cilitdo objekti privat, q mendohet se jan t domosdoshme
  pr hetimin e krimit, mund t bhen vetm deri n shkalln e domosdoshme dhe vetm pas
  miratimit nga ana e gjykats, pas shpjegimit t arsyeve pse nj kontroll i till sht i
  domosdoshm. Shmangia nga kjo rregull lejohet, nse sht e domosdoshme pr arrestim t
  ligjshm, pr mbledhjen e provave q ka rrezik t humbasin ose pr mnjanimin e rrezikut t
  drejtprdrejt dhe serioz pr njerzit dhe pr pasuri, n mnyrn e prcaktuar me ligj. Gjykata
  duhet q t miratoj veprimet e tilla n mnyr retroaktive.
  3. Fshehtsia e korrespondencs, telefonis dhe komunikimit tjetr, sht e drejt e
  pacenueshme. Kjo e drejt mund t kufizohet vetm prkohsisht, n baz t vendimit
  gjyqsor, nse sht e domosdoshme pr ecurin e procedurs penale ose pr mbrojtjen e
  vendit, n mnyrn e parashikuar me ligj.
  4. Secili person gzon t drejtn e mbrojtjes s t dhnave personale. Mbledhja, ruajtja, qasja,
  korrigjimi dhe shfrytzimi i tyre rregullohet me ligj.
  - 12 -
  Neni 37 [E Drejta e Martess dhe Familjes]
  1. N baz t plqimit t lir, dokush gzon t drejtn t martohet dhe t drejtn q t krijoj
  familje n pajtim me ligjin.
  2. Martesa dhe zgjidhja e saj rregullohen me ligj dhe bazohen n barazin e bashkshortve.
  3. Familja gzon mbrojtje t veant t shtetit, n mnyrn e rregulluar me ligj.
  Neni 38 [Liria e Besimit, e Ndrgjegjes dhe e Fes]
  1. Liria e besimit, e ndrgjegjes dhe e fes, sht e garantuar.
  2. Liria e besimit, e ndrgjegjes dhe e fes ngrthen t drejtn pr t pranuar dhe pr t
  manifestuar fen, t drejtn pr t shfaqur bindjet personale dhe t drejtn pr t pranuar ose
  refuzuar pr t qen antar i nj bashksie ose grupi fetar.
  3. Askush nuk mund t detyrohet ose t ndalohet, n kundrshtim me ndrgjegjen e vet, q t
  marr pjes n praktikimin e fes si dhe t bj publike bindjet ose besimin e tij/saj.
  4. Liria e manifestimit t fes, e besimit dhe e ndrgjegjes mund t kufizohet me ligj, nse nj
  gj e till sht e domosdoshme pr mbrojtjen e siguris dhe rendit publik, t shndetit, ose t
  t drejtave t personave t tjer.
  Neni 39 [Konfesionet Fetare]
  1. Republika e Kosovs siguron dhe mbron autonomin fetare dhe monumentet fetare brenda
  territorit t saj.
  2. Konfesionet fetare jan t lira q t rregullojn pavarsisht organizimin e vet t brendshm,
  veprimtarit fetare, si dhe ritet fetare.
  3. Konfesionet fetare kan t drejt t themelojn shkolla fetare dhe institucione bamirse n
  pajtim me kt Kushtetut dhe me ligj.
  Neni 40 [Liria e Shprehjes]
  1. Liria e shprehjes sht e garantuar. Liria e shprehjes prfshin t drejtn pr t shprehur, pr t
  shprndar dhe pr t marr informacione, mendime dhe mesazhe t tjera, pa u penguar nga
  askush.
  - 13 -
  2. Liria e shprehjes mund t kufizohet me ligj n raste kur nj gj e till sht e domosdoshme
  pr parandalimin e nxitjes dhe provokimit t dhuns dhe armiqsive n baza t urrejtjes
  racore, kombtare, etnike ose fetare.
  Neni 41 [E Drejta e Qasjes n Dokumente Publike]
  1. Secili person gzon t drejtn t qasjes n dokumente publike.
  2. Dokumentet q mbajn institucionet publike dhe organet e pushtetit shtetror, jan publike,
  me prjashtim t informacioneve q jan t kufizuara me ligj, pr shkak t privatsis, t
  sekreteve afariste ose t informacioneve t klasifikuara t siguris.
  Neni 42 [Liria e Medieve]
  1. Garantohet liria dhe pluralizmi i medieve.
  2. Censura sht e ndaluar. Askush nuk mund t pengoj shprndarjen e informacionit ose t
  ideve nprmjet medieve, me prjashtim t rasteve kur nj gj e till sht e domosdoshme
  pr parandalimin e nxitjes dhe provokimit t dhuns dhe armiqsive n baza t urrejtjes
  racore, kombtare, etnike ose fetare.
  3. dokush ka t drejt t korrigjoj informacionin e pavrtet, jo t plot ose t pasakt t
  publikuar, nse cenon t drejtat ose interesat e saj/tij, n pajtim me ligjin.
  Neni 43 [Liria e Tubimit]
  Liria e tubimit paqsor sht e garantuar. Secili person gzon t drejtn pr t organizuar tubime,
  protesta dhe demonstrata, si dhe t drejtn pr t marr pjes n to. Kto t drejta mund t
  kufizohen me ligj, nse sht e domosdoshme pr t siguruar rendin publik, shndetin publik,
  sigurin kombtare, ose mbrojtjen e t drejtave t t tjerve.
  Neni 44 [Liria e Asociimit]
  1. Liria e asociimit sht e garantuar. Liria e asociimit ngrthen t drejtn e secilit pr t
  themeluar nj organizat pa pasur nevoj t siguroj leje, pr t qen ose pr t mos qen
  antar i nj organizate, si dhe pr t marr pjes n aktivitete t nj organizate.
  2. Liria pr t themeluar sindikata dhe pr t’u organizuar, me qllim q t mbrohen interesat,
  sht e garantuar. Kufizimi i ksaj t drejte mund t bhet me ligj pr kategori t veanta t
  punonjsve.
  - 14 -
  3. Organizatat ose aktivitetet q kan pr qllim cenimin e rendit kushtetues, shkeljen e lirive
  dhe t drejtave t njeriut, ose nxitjen e urrejtjes racore, kombtare, etnike a fetare, mund t
  ndalohen me vendim gjyqsor t gjykats kompetente.
  Neni 45 [T Drejtat Zgjedhore dhe t Pjesmarrjes]
  1. do shtetas i Republiks s Kosovs q ka arritur moshn tetmbdhjet vje, qoft edhe
  ditn e zgjedhjeve, gzon t drejtn t zgjedh dhe t zgjedhet, me prjashtim kur kjo e drejt i kufizohet me vendim gjyqsor.
  2. Vota sht personale, e barabart, e lir dhe e fsheht.
  3. Institucionet shtetrore mbshtesin mundsit pr pjesmarrjen e donjrit n aktivitete
  publike dhe t drejtn e secilit pr t ndikuar n mnyr demokratike n vendimet e organeve
  publike. 4. #4
  Larguar Forum komunistesh Maska e YlliRiaN
  Antarsuar
  08-02-2008
  Postime
  1,220
  Neni 46 [Mbrojtja e Prons]
  1. E drejta e prons sht e garantuar.
  2. Shfrytzimi i prons rregullohet me ligj, n pajtim me interesin publik.
  3. Askush nuk do t privohet n mnyr arbitrare nga prona. Republika e Kosovs ose autoriteti
  publik i Republiks s Kosovs mund t bj ekspropriimin e prons nse ky ekspropriim
  sht i autorizuar me ligj, sht i nevojshm ose i prshtatshm pr arritjen e qllimit publik
  ose prkrahjen e interesit publik, dhe pasohet me sigurimin e kompensimit t menjhershm
  dhe adekuat pr personin ose personat prona e t cilave ekspropriohet.
  4. Kontestet q lindin nga akti i Republiks s Kosovs ose autoritetit publik t Republiks s
  Kosovs pr t cilat pretendohet se prbjn ekspropriimin, do t zgjidhen nga gjykata
  kompetente.
  5. Prona intelektuale mbrohet me ligj.
  Neni 47 [E Drejta pr Arsimin]
  1. Secili person gzon t drejtn e shkollimit themelor pa pages. Shkollimi i detyrueshm
  rregullohen me ligj dhe financohet nga fondet publike.
  2. Institucionet publike sigurojn pr secilin person mundsi t barabarta pr tu arsimuar, sipas
  aftsive dhe nevojave t veanta t tij/saj.
  - 15 -
  Neni 48 [Liria e Artit dhe e Shkencs]
  1. Liria e krijimtaris artistike dhe shkencore sht e garantuar.
  2. Liria akademike sht e garantuar.
  Neni 49 [E Drejta e Puns dhe Ushtrimit t Profesionit]
  1. E drejta e puns garantohet.
  2. Secili person sht i lir t zgjedh profesionin dhe vendin e puns.
  Neni 50 [T Drejtat e Fmijs]
  1. Fmijt gzojn t drejtn e mbrojtjes dhe t kujdesit t domosdoshm pr mirqenien e tyre.
  2. Fmijt e lindur jasht martese, kan t drejta t barabarta me t lindurit n martes.
  3. Secili fmij gzon t drejtn pr t qen i mbrojtur nga dhuna, keqtrajtimi dhe eksploatimi.
  4. T gjitha veprimet q kan t bjn me fmijt, t ndrmarra qoft nga institucionet e
  pushtetit publik, qoft nga institucionet private, do t jen n interesin m t mir t fmijve.
  5. Secili fmij gzon t drejtn pr raporte t rregullta personale dhe kontakte t drejtprdrejta
  me prindrit e vet, me prjashtim kur institucioni kompetent prcakton se nj gj e till sht
  n kundrshtim me interesat m t mira t fmijs.
  Neni 51 [Mbrojtja Shndetsore dhe Sociale]
  1. Kujdesi shndetsor dhe sigurimi social rregullohen me ligj.
  2. Sigurimi social themelor, q ka t bj me papunsin, smundjen, aftsit e kufizuara dhe
  moshn e shtyr, rregullohet me ligj.
  Neni 52 [Prgjegjsia pr Mjedisin Jetsor]
  1. Natyra dhe biodiversiteti, mjedisi jetsor dhe trashgimia kombtare, jan prgjegjsi pr
  secilin.
  2. Institucionet e pushtetit publik angazhohen pr ti garantuar secilit mundsin q t ndikoj
  n vendimet q kan t bjn me mjedisin jetsor ku ajo/ai jeton.
  - 16 -
  3. Ndikimi n mjedisin jetsor merret parasysh nga institucionet publike n procesin e marrjes
  s vendimeve.
  Neni 53 [Interpretimi i Dispozitave pr t Drejtat e Njeriut]
  T drejtat njeriut dhe lirit themelore t garantuara me kt Kushtetut, interpretohen n harmoni
  me vendimet gjyqsore t Gjykats Evropiane pr t Drejtat e Njeriut.
  Neni 54 [Mbrojtja Gjyqsore e t Drejtave]
  dokush gzon t drejtn e mbrojtjes gjyqsore n rast t shkeljes ose mohimit t ndonj t
  drejte t garantuar me kt Kushtetut ose me ligj, si dhe t drejtn n mjete efektive ligjore nse
  konstatohet se nj e drejt e till sht shkelur.
  Neni 55 [Kufizimi i t Drejtave dhe Lirive Themelore]
  1. T drejtat dhe lirit themelore t garantuara me kt Kushtetut, mund t kufizohen vetm
  me ligj.
  2. T drejtat dhe lirit themelore t garantuara me kt Kushtetut, mund t kufizohen vetm
  deri n at mas sa sht e domosdoshme q, n nj shoqri t hapur dhe demokratike, t
  prmbushet qllimi pr t cilin lejohet kufizimi.
  3. Kufizimet e t drejtave dhe lirive themelore t garantuara me kt Kushtetut, nuk mund t
  bhen pr qllime t tjera, prve atyre pr t cilat jan prcaktuar.
  4. Me rastin e kufizimit t t drejtave t njeriut dhe interpretimit t atyre kufizimeve, t gjitha
  institucionet e pushtetit publik, dhe sidomos gjykatat, e kan pr detyr ti kushtojn kujdes
  esencs s t drejts q kufizohet, rndsis s qllimit t kufizimit, natyrs dhe vllimit t
  kufizimit, raportit midis kufizimit dhe qllimit q synohet t arrihet, si dhe t shqyrtojn
  mundsin e realizimit t atij qllimi me kufizim m t vogl.
  5. Kufizimi i t drejtave dhe lirive t garantuara me kt Kushtetut, nuk bn t mohoj kurrsesi
  esencn e s drejts s garantuar.
  Neni 56 [T Drejtat dhe Lirit Themelore gjat Gjendjes s Jashtzakonshme]
  1. Shmangia nga t drejtat dhe lirit themelore q mbrohen me Kushtetut, mund t bhet vetm
  pas shpalljes s Gjendjes s Jashtzakonshme sipas ksaj Kushtetute dhe vetm deri n
  masn sa sht e domosdoshme nn rrethanat e dhna.
  - 17 -
  2. Shmangia nga t drejtat dhe lirit themelore t garantuara me nenet 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31,
  33, 34, 37 dhe 38, t Kushtetuts nuk sht e lejuar n kurrfar rrethanash.
  - 18 -
  Kapitulli III T Drejtat e Komuniteteve dhe Pjestarve t tyre
  Neni 57 [Parimet e Prgjithshme]
  1. Banort q i prkasin nj grupi t njjt kombtar ose etnik, gjuhsor ose fetar, tradicionalisht
  t pranishm n territorin e Republiks s Kosovs (Komunitetet), gzojn t drejta t
  veanta, t prcaktuara me kt Kushtetut, krahas t drejtave dhe lirive themelore t njeriut,
  t prcaktuara n Kapitullin II t ksaj Kushtetute.
  2. do pjestar i komunitetit do t ket t drejtn q t zgjedh lirisht nse do t trajtohet ose t
  mos trajtohet si pjestar i komunitetit dhe nga kjo zgjedhje ose nga ushtrimi i t drejtave q
  ndrlidhen me kt zgjedhje, nuk do t rezultoj asnj diskriminim.
  3. Pjestart e komuniteteve do t ken t drejt q t shprehin, t avancojn dhe t zhvillojn
  lirisht identitetin dhe atributet e tyre si komunitet.
  4. Ushtrimi i ktyre t drejtave do t bart me vete detyrimet dhe prgjegjsit pr t vepruar n
  pajtim me ligjin e Republiks s Kosovs, dhe nuk i cenon t drejtat e t tjerve.
  Neni 58 [Prgjegjsit e Shtetit]
  1. Republika e Kosovs siguron kushtet e duhura, t cilat u mundsojn komuniteteve dhe
  pjestarve t tyre q t ruajn, t mbrojn dhe t zhvillojn identitetin e tyre. Qeveria do t
  prkrah veanrisht nismat kulturore t komuniteteve dhe pjestarve t tyre, prfshir ktu
  edhe nprmjet ndihms financiare.
  2. Republika e Kosovs do t promovoj frymn e tolerancs, dialogut dhe do t mbshtes
  pajtimin ndrmjet komuniteteve dhe do t respektoj standardet e prcaktuara me Konventn
  Korniz t Kshillit t Evrops pr Mbrojtjen e Pakicave Kombtare dhe me Kartn
  Evropiane pr Gjuht Rajonale ose t Pakicave.
  3. Republika e Kosovs do t ndrmerr t gjitha masat e nevojshme pr t mbrojtur personat t
  cilt mund tu nnshtrohen krcnimeve ose veprimeve diskriminuese, armiqsis a dhuns,
  si rrjedhoj e identitetit t tyre kombtar, etnik, kulturor, gjuhsor ose fetar.
  4. Republika e Kosovs, sipas nevojs, do t miratoj masa adekuate pr t promovuar nj
  barazi t plot dhe efektive ndrmjet pjestarve t komuniteteve n t gjitha fushat e jets
  ekonomike, shoqrore, politike dhe kulturore. Masat e tilla nuk do t konsiderohen t jen
  vepr e diskriminimit.
  5. Republika e Kosovs do t promovoj ruajtjen e trashgimis fetare dhe kulturore t t gjitha
  komuniteteve, si pjes prbrse e trashgimis s Kosovs. Republika e Kosovs do t ket
  detyr t posame pr t siguruar mbrojtjen efektive t trsis s objekteve dhe
  monumenteve t rndsis kulturore dhe fetare pr komunitetet.
  - 19 -
  6. Republika e Kosovs ndrmerr veprime efektive kundr t gjith atyre q pengojn gzimin e
  t drejtave t pjestarve t komuniteteve. Republika e Kosovs do t prmbahet nga
  politikat ose praktikat q kan pr qllim asimilimin, kundr vullnetit t tyre, t personave q
  u prkasin komuniteteve, dhe do ti mbroj ata persona nga fardo veprimi q ka pr qllim
  nj asimilim t till.
  7. Republika e Kosovs siguron, n baza jodiskriminuese, q t gjitha komunitetet dhe
  pjestart e tyre t mund t ushtrojn t drejtat e tyre, t specifikuara me kt Kushtetut.
  Neni 59 [T Drejtat e Komuniteteve dhe Pjestarve t Tyre]
  Pjestart e komuniteteve kan t drejt q, n mnyr individuale ose si komunitet:
  (1) t shprehin, mbajn dhe zhvillojn kulturn e tyre dhe t ruajn elementet thelbsore
  t identitetit t tyre, prkatsisht fen, gjuhn, traditat dhe kulturn e tyre;
  (2) t marrin arsimim publik n t gjitha nivelet, n njrn nga gjuht zyrtare t
  Republiks se Kosovs, sipas zgjidhjes s tyre;
  (3) t marrin arsimim publik parafillor, fillor dhe t mesm, n gjuhn e tyre, deri n
  masn e prcaktuar me ligj, ku pragu pr themelimin e paraleleve a shkollave t
  veanta pr kt qllim, do t jet m i ult sesa ai q prcaktohet rndom pr
  institucionet arsimore;
  (4) t themelojn dhe t menaxhojn institucionet private t arsimit dhe trajnimit, pr t
  cilat mund t jepet ndihma financiare publike, n pajtim me ligjin dhe standardet
  ndrkombtare;
  (5) t prdorin gjuhn dhe alfabetin e tyre lirisht n jetn private dhe publike;
  (6) t prdorin gjuhn dhe alfabetin e tyre n marrdhniet e tyre me autoritetet
  komunale ose me zyrat lokale t autoriteteve qendrore n fushat n t cilat ata
  prfaqsojn nj pjes t mjaftueshme t popullats, n pajtim me ligjin.
  Shpenzimet e bra pr interpretuesit ose prkthyesit, do t mbulohen nga autoritetet
  kompetente;
  (7) t prdorin dhe t shfaqin simbolet e komunitetit, n pajtim me ligjin dhe standardet
  ndrkombtare;
  (8) t regjistrojn emrat personal n formn e tyre origjinale dhe n shkrimin e gjuhs
  s tyre, si dhe emrat e tyre ti kthejn n formn origjinale, nse u jan ndryshuar
  me dhun;
  - 20 -
  (9) t ken emrtime lokale, emrtime t rrugve dhe tregues t tjer topografik, q
  pasqyrojn dhe jan t ndjeshm ndaj karakterit shumetnik dhe shumgjuhsor t
  zons prkatse;
  (10) t ken qasje t garantuar dhe prfaqsim t veant n mediet transmetuese publike
  si dhe programet n gjuhn e tyre, n pajtim me ligjin dhe standardet
  ndrkombtare;
  (11) t krijojn dhe t prdorin mediet e tyre vetjake, prfshir ktu ofrimin e
  informacioneve n gjuhn e tyre, ndr t tjera, prmes gazetave ditore e shrbimeve
  kabllore, dhe prdorimin e nj numri t rezervuar t frekuencave pr mediet
  elektronike, n pajtim me ligjin dhe standardet ndrkombtare. Republika e
  Kosovs do t marr t gjitha masat e nevojshme pr sigurimin e nj plani
  ndrkombtar t frekuencave, pr ti mundsuar komunitetit Serb n Kosov qasje
  n nj kanal televiziv t pavarur, t licencuar n gjuhn Serbe, n mbar Republikn
  e Kosovs;
  (12) t gzojn kontakte t papenguara ndrmjet tyre prbrenda Republiks s Kosovs,
  dhe t themelojn e t mbajn kontakte t lira dhe paqsore me personat n cilindo
  shtet, sidomos me ata q kan t prbashkt identitetin etnik, kulturor, gjuhsor a
  fetar, ose trashgimin e prbashkt kulturore, n pajtim me ligjin dhe standardet
  ndrkombtare;
  (13) t gzojn kontakte t papenguara me dhe t marrin pjes, pa diskriminim, n
  aktivitetet e organizatave joqeveritare lokale, rajonale dhe ndrkombtare;
  (14) t themelojn shoqata t kulturs, artit, shkencs dhe arsimit, si dhe shoqata t
  studiuesve e shoqata t tjera pr shprehjen, avancimin dhe zhvillimin e identitetit t
  tyre.
  Neni 60 [Kshilli Konsultativ pr Komunitete]
  1. Nj Kshill Konsultativ pr Komunitete vepron nn autoritetin e Presidentit t Republiks s
  Kosovs, n t t cilin prfaqsohen t gjitha komunitetet.
  2. Kshilli Konsultativ pr Komunitete prbhet, prve t tjersh, nga prfaqsues t
  asociacioneve t komuniteteve.
  3. Mandati i Kshillit Konsultativ pr Komunitete prfshin:
  (1) ofrimin e nj mekanizmi pr shkmbimin e rregullt ndrmjet komuniteteve dhe
  Qeveris s Kosovs;
  (2) mundsin e komuniteteve pr t komentuar n nj faz t hershme nismat legjislative
  dhe politike, t cilat mund t prgatiten nga Qeveria, pr t sugjeruar nisma t tilla
  - 21 -
  dhe pr t krkuar q pikpamjet e tyre t prfshihen n projektet dhe programet
  prkatse;
  (3) do prgjegjsi a funksion tjetr, n pajtim me ligjin.
  Neni 61 [Prfaqsimi n Punsim n Institucionet Publike]
  Komunitetet dhe pjestart e tyre do t ken t drejt pr prfaqsim t barabart n punsim n
  organet publike dhe ndrmarrjet publike n t gjitha nivelet, prfshir ktu veanrisht n
  shrbimin policor n zonat e banuara me komunitetin prkats, duke respektuar n t njjtn
  koh rregullat q kan t bjn me kompetencn dhe integritetin e qeverisjes s administrats
  publike.
  Neni 62 [Prfaqsimi n Organet e Pushtetit Lokal]
  1. N komunat n t cilat s paku dhjet pr qind (10%) t banorve u prkasin komuniteteve,
  t cilat n ato komuna nuk jan shumic, posti i zvendskryetarit pr komunitete t kuvendit
  t komuns do t rezervohet pr nj prfaqsues nga radht e ktyre komuniteteve.
  2. Postin e zvendskryetarit do ta mbaj kandidati q i prket popullats q nuk sht shumic,
  q ka marr shumicn e votave n listn e hapur t kandidatve pr zgjedhje pr kuvendin e
  komuns.
  3. Zvendskryetari pr komunitetet, do t promovoj dialog ndrmjet komuniteteve dhe
  shrben si pik formale e kontaktit pr adresimin e brengave dhe interesave t komuniteteve
  q nuk jan shumic n takimet e kuvendit t komuns dhe n punt e saj. Zvendskryetari
  gjithashtu sht prgjegjs pr shqyrtimin e ankesave q parashtrohen nga komunitetet ose
  pjestart e tyre, nse aktet a vendimet e kuvendit t komuns shkelin t drejtat e tyre t
  garantuara me Kushtetut. Zvendskryetari kto shtje ia referon kuvendit t komuns,
  pr rishqyrtimin e aktit a t vendimit t marr.
  4. N rast se kuvendi i komuns vendos q t mos rishqyrtoj aktin a vendimin e vet, ose nse
  zvendskryetari vlerson se, edhe pas rishqyrtimit rezultati prbn shkelje t t drejtave t
  garantuara me Kushtetut, ai/ajo mund t parashtroj shtjen drejtprdrejt n Gjykatn
  Kushtetuese, e cila mund t vendos nse do t pranoj ta shqyrtoj rastin prkats.
  5. N kto komuna prfaqsimi n organin ekzekutiv pr komunitetet q nuk jan shumic n
  Republikn e Kosovs sht i garantuar.
  - 22 -

 5. #5
  Larguar Forum komunistesh Maska e YlliRiaN
  Antarsuar
  08-02-2008
  Postime
  1,220
  Kapitulli IV Kuvendi i Republiks s Kosovs
  Neni 63 [Parimet e Prgjithshme]
  Kuvendi sht institucion ligjvns i Republiks s Kosovs i zgjedhur drejtprdrejt nga populli.
  Neni 64 [Struktura e Kuvendit]
  1. Kuvendi ka njqind e njzet (120) deputet t zgjedhur me votim t fsheht bazuar n listat e
  hapura. Vendet n Kuvend ndahen midis t gjitha partive, koalicioneve, nismave qytetare dhe
  kandidatve t pavarur, n prpjestim me numrin e votave t vlefshme, t fituara prej tyre,
  n zgjedhjet pr Kuvendin.
  2. N kuadr t ksaj ndarjeje, njzet (20) prej njqind e njzet (120) vendeve jan t garantuara
  pr prfaqsimin e komuniteteve q nuk jan shumic n Kosovs, si vijon:
  (1) partit, koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatt e pavarur, t cilt jan deklaruar
  se prfaqsojn komunitetin Serb, do t ken numrin e vendeve n Kuvend t fituar
  n zgjedhjet e hapura, me minimumin dhjet (10) vende t garantuara, n rast se
  numri i vendeve t fituara sht m i vogl se dhjet (10);
  (2) partit, koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatt e pavarur, t cilt jan deklaruar
  se prfaqsojn komunitetet e tjera, n Kuvend do t ken numrin e vendeve t
  fituara n zgjedhjet e hapura me minimumin e vendeve t garantuara si n vijim:
  komuniteti Rom nj (1) vend; komuniteti Ashkali nj (1) vend; komuniteti Egjiptian
  nj (1) vend; dhe nj (1) vend shtes do ti jepet komunitetit Rom, Ashkali, ose
  Egjiptian, q ka numrin m t madh t votave t prgjithshme; komuniteti Boshnjak
  tri (3) vende, komuniteti Turk dy (2) vende dhe komuniteti Goran nj (1) vend, nse
  numri i vendeve t fituara nga secili komunitet sht m i vogl se numri i vendeve t
  garantuara.
  Neni 65 [Kompetencat e Kuvendit]
  Kuvendi i Republiks s Kosovs:
  (1) miraton ligje, rezoluta dhe akte t tjera t prgjithshme;
  (2) vendos t ndryshoj Kushtetutn me dy t tretat (2/3) e votave t t gjith
  deputetve t tij, prfshir dy t tretat (2/3) e t gjith deputetve q mbajn vendet
  e rezervuara dhe t garantuara pr prfaqsuesit e komuniteteve q nuk jan
  shumic n Kosov;
  (3) shpall referendum, n pajtim me ligjin;
  - 23 -
  (4) ratifikon traktatet ndrkombtare;
  (5) miraton Buxhetin e Republiks s Kosovs;
  (6) zgjedh dhe shkarkon Kryetarin dhe nnkryetart e Kuvendit;
  (7) zgjedh dhe mund t shkarkoj Presidentin e Republiks s Kosovs n pajtim me
  kt Kushtetut;
  (8) zgjedh Qeverin dhe shpreh mosbesimin ndaj saj;
  (9) mbikqyr punn e Qeveris dhe t institucioneve t tjera publike, t cilat, n baz t
  Kushtetuts dhe ligjeve, i raportojn Kuvendit;
  (10) zgjedh antart e Kshillit Gjyqsor t Kosovs dhe t Kshillit Prokurorial t
  Kosovs, n pajtim me kt Kushtetut;
  (11) propozon gjyqtart e Gjykats Kushtetuese;
  (12) mbikqyr politikn e jashtme dhe t siguris;
  (13) jep plqimin pr dekretin e Presidentit mbi shpalljen e Gjendjes s
  Jashtzakonshme;
  (14) vendos pr shtjet me interes t prgjithshm, t prcaktuara me ligj.
  Neni 66 [Zgjedhja dhe Mandati]
  1. Kuvendi i Kosovs zgjidhet me mandat katrvjear, duke filluar nga dita e seancs
  konstituive, q mbahet brenda tridhjet (30) ditsh nga dita e shpalljes zyrtare t rezultateve
  t zgjedhjeve.
  2. Zgjedhjet e rregullta pr Kuvend mbahen m s voni tridhjet (30) dit para prfundimit t
  mandatit, kurse n raste t shprndarjes s Kuvendit, jo m von se dyzet e pes (45) dit pas
  shprndarjes.
  3. Presidenti i Republiks s Kosovs e thrret seancn e par t Kuvendit. N rast se Presidenti
  i Republiks s Kosovs nuk sht n gjendje t thrras seancn e par, Kuvendi mblidhet
  pa pjesmarrjen e Presidentit.
  4. Mandati i Kuvendit t Kosovs mund t vazhdohet vetm n raste t Gjendjes s
  Jashtzakonshme pr masa emergjente t mbrojtjes ose n rast t rrezikut ndaj rendit
  kushtetues ose siguris publike t Republiks s Kosovs, dhe vetm pr aq sa zgjat Gjendja
  e Jashtzakonshme, si sht prcaktuar me kt Kushtetut.
  - 24 -
  5. Kushtet, zonat dhe procedurat zgjedhore, rregullohen me ligj.
  Neni 67 [Zgjedhja e Kryetarit dhe Nnkryetarve]
  1. Kuvendi i Kosovs nga radht e veta zgjedh Kryetarin dhe pes (5) nnkryetar.
  2. Kryetari i Kuvendit propozohet nga grupi m i madh parlamentar dhe zgjedhet me shumicn
  e votave t t gjith deputetve t Kuvendit.
  3. Tre (3) nnkryetart t propozuar nga tri grupet m t mdha parlamentare, zgjidhen me
  shumicn e votave t t gjith deputetve t Kuvendit.
  4. Dy (2) nnkryetar prfaqsojn komunitetet q nuk jan shumic n Kuvend dhe ata
  zgjidhen me shumicn e votave t t gjith deputetve. Njri nnkryetar do t jet nga radht
  e deputetve t Kuvendit q mbajn vendet t rezervuara ose t garantuara t komunitetit
  Serb, dhe tjetri nnkryetar nga radht e deputetve t Kuvendit q mbajn vende t
  rezervuara ose t garantuara nga komunitetet tjera q nuk jan shumic.
  5. Kryetari dhe nnkryetart e Kuvendit shkarkohen me votn e shumics prej dy t tretave
  (2/3) t numrit t prgjithshm t deputetve.
  6. Kryetari dhe nnkryetart formojn Kryesin e Kuvendit. Kryesia sht prgjegjse pr
  funksionimin administrativ t Kuvendit n mnyrn e prcaktuar me Rregulloren e Puns t
  Kuvendit.
  7. Kryetari i Kuvendit:
  (1) prfaqson Kuvendin;
  (2) prcakton rendin e dits, thrret dhe kryeson seancat;
  (3) nnshkruan aktet e miratuara nga Kuvendi;
  (4) ushtron edhe funksione t tjera, n baz t ksaj Kushtetute dhe Rregullores s Puns
  t Kuvendit.
  8. N rast mungese ose pamundsie pr t ushtruar funksionin, Kryetarin e Kuvendit e
  zvendson njri nga nnkryetart.
  Neni 68 [Seancat]
  1. Mbledhjet e Kuvendit t Kosovs jan publike.
  - 25 -
  2. Mbledhjet e Kuvendit t Kosovs mund t jen t mbyllura me krkesn e Presidentit t
  Republiks s Kosovs, t Kryeministrit ose t nj t trets (1/3) s deputetve, n rastet e
  prcaktuara me Rregulloren e Puns t Kuvendit. Vendimi miratohet n mnyr t hapur e
  transparente dhe krkon votn e dy t tretave (2/3) t deputetve t Kuvendit t pranishm
  dhe q votojn.
  Neni 69 [Orari i Seancave dhe Kuorumi]
  1. Kuvendi i Kosovs punimet vjetore i zhvillon n dy sesione.
  2. Sesioni pranveror fillon t hnn e tret t muajit janar, kurse sesioni vjeshtor fillon t hnn
  e dyt t muajit shtator.
  3. Kuvendi ka kuorum kur jan t pranishm m shum se gjysma e t gjith deputetve t
  Kuvendit.
  4. Kuvendi i Kosovs mblidhet n seanc t jashtzakonshme me krkes t Presidentit t
  Republiks, t Kryeministrit ose t nj t trets (1/3) t deputetve.
  Neni 70 [Mandati i Deputetve]
  1. Deputett e Kuvendit jan prfaqsues t popullit dhe nuk i nnshtrohen asnj mandati
  detyrues.
  2. Mandati i deputetit t Kuvendit t Kosovs fillon ditn e certifikimit t rezultatit t zgjedhjes.
  3. Mandati i deputetit mbaron ose bhet i pavlefshm, nse:
  (1) nuk bn betimin;
  (2) jep dorheqjen;
  (3) emrohet antar i Qeveris s Kosovs;
  (4) prfundon mandati i Kuvendit;
  (5) mungon gjasht (6) muaj rresht n seancat e Kuvendit. N raste t veanta, Kuvendi i
  Kosovs mund t vendos ndryshe;
  (6) dnohet me vendim gjyqsor t forms s prer pr vepr penale me nj ose m
  shum vjet burgim;
  (7) ajo/ai vdes.
  - 26 -
  4. Vendet e liruara t deputetve n Kuvend, plotsohen menjher, n pajtim me kt
  Kushtetut dhe me ligjin.
  Neni 71 [Kualifikimet dhe Barazia Gjinore]
  1. Secili shtetas i Republiks s Kosovs i cili sht tetmbdhjet (18) vje ose m i madh dhe
  prmbush kriteret ligjore, mund t jet kandidat pr deputet.
  2. Prbrja e Kuvendit t Kosovs do t respektoj parimet e barazis gjinore t cilat jan t
  pranuara n pajtim me parimet ndrkombtare.
  Neni 72 [Papajtueshmria]
  Deputeti i Kuvendit t Kosovs nuk mund t mbaj ndonj post ekzekutiv n administratn
  publike ose n ndonj ndrmarrje n pronsi publike, dhe as t ushtroj ndonj funksion tjetr
  ekzekutiv, sikurse sht prcaktuar me ligj.
  Neni 73 [Pamundsia e Kandidimit]
  1. Nuk mund t kandidohen dhe as t zgjidhen deputet t Kuvendit, pa hequr dor paraprakisht
  nga detyra e tyre:
  (1) gjyqtart dhe prokurort;
  (2) pjestart e Forcs s Siguris t Kosovs;
  (3) pjestart e Policis s Kosovs;
  (4) pjestart e Doganave t Kosovs;
  (5) pjestart e Agjencis s Kosovs pr Inteligjenc;
  (6) udhheqsit e agjencive t pavarura;
  (7) prfaqsuesit diplomatik;
  (8) kryetart dhe antart e Komisionit Qendror t Zgjedhjeve.
  2. Nuk mund t kandidohen pr deputet personat e privuar nga zotsia juridike pr t vepruar,
  me vendim prfundimtar t gjykats.
  3. Kryetart dhe zyrtart e tjer, t cilt mbajn prgjegjsi ekzekutive n nivel komune, nuk
  mund t zgjidhen si deputet t Kuvendit pa hequr dor paraprakisht nga detyra e tyre.
  - 27 -
  Neni 74 [Ushtrimi i Funksionit]
  Deputett e Kuvendit t Kosovs ushtrojn funksionin e tyre n interesin m t mir t
  Republiks s Kosovs dhe n pajtim me kt Kushtetut, ligjet dhe rregullat e procedurs s
  Kuvendit.

 6. #6
  Larguar Forum komunistesh Maska e YlliRiaN
  Antarsuar
  08-02-2008
  Postime
  1,220
  Neni 75 [Imuniteti]
  1. Deputett e Kuvendit gzojn imunitet nga ndjekja penale, padit civile ose shkarkimi pr
  veprimet dhe vendimet e tyre brenda fushveprimit t prgjegjsive t tyre si deputet t
  Kuvendit. Imuniteti nuk pengon ndjekjen penale t deputetve t Kuvendit pr veprimet e
  ndrmarra jasht fushveprimit t prgjegjsive s tyre si deputet t Kuvendit.
  2. Deputeti i Kuvendit nuk mund t arrestohet dhe as ndalohet prderisa sht duke kryer
  detyrat e tij/saj si deputet i Kuvendit, pa plqimin e shumics s t gjith deputetve t
  Kuvendit.
  Neni 76 [Rregullorja e Puns]
  Rregullat e Puns s Kuvendit miratohen me dy t tretat (2/3) e votave t t gjith deputetve t
  tij dhe prcaktojn organizimin e brendshm dhe mnyrn e puns s Kuvendit.
  Neni 77 [Komisionet]
  1. Kuvendi i Kosovs emron komisione t prhershme, komisione funksionale dhe komisione
  ad hoc, q pasqyrojn prbrjen politike t Kuvendit.
  2. Kuvendi, me krkesn e nj t trets (1/3) s t gjith deputetve t tij, cakton komisione pr
  nj shtje t veant, duke prfshir edhe shtje hetimore.
  3. S paku nj zvendskryesues i secilit komision parlamentar, do t jet nga radht e
  komunitetit tjetr nga ai i kryesuesit.
  4. Pushtetet dhe procedurat e komisioneve prkufizohen me Rregulloren e Puns t Kuvendit.
  Neni 78 [Komisioni pr t Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve]
  1. Komisioni pr t Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve sht komision i prhershm i
  Kuvendit. Ky komision prbhet nga nj e treta (1/3) e antarve q prfaqsojn grupin e
  deputetve t Kuvendit, t cilt mbajn vende t rezervuara a t garantuara pr komunitetin
  Serb, nga nj e treta (1/3) e antarve q prfaqsojn grupin e deputetve t Kuvendit, t
  - 28 -
  cilt mbajn vende t rezervuara a t garantuara pr komunitetet e tjera q nuk jan shumic,
  dhe nj e treta (1/3) e antarve nga komuniteti shumic, t prfaqsuar n Kuvend.
  2. Me krkesn e cilitdo antar t Kryesis s Kuvendit, do ligj i propozuar do t dorzohet n
  Komisionin pr t Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve. Komisioni, me shumicn e votave t
  antarve t tij, do t vendos nse do t bj rekomandime n lidhje me ligjin e propozuar
  brenda dy javsh.
  3. Pr t siguruar q t drejtat dhe interesat e komuniteteve jan adresuar si duhet, Komisioni
  mund ti bj rekomandime komisionit tjetr prkats ose Kuvendit.
  4. Komisioni, me nismn e vet, mund t propozoj ligje dhe masa t tilla t tjera brenda
  prgjegjsive t Kuvendit, t cilat i konsideron se jan t duhura pr t adresuar interesat e
  komuniteteve. Antart e Komisionit mund t japin mendime individuale.
  5. Nj shtje mund ti referohet komisionit pr mendim kshillimor nga Kryesia e Kuvendit,
  nj komisioni tjetr, ose nj grupi t prbr nga t paktn dhjet (10) deputet t Kuvendit.
  Neni 79 [Nisma Legjislative]
  Nismn pr t propozuar ligje, mund ta marr Presidenti i Republiks s Kosovs nga
  fushveprimtaria e saj/tij, Qeveria, deputett e Kuvendit, ose m s paku dhjetmij qytetar,
  sipas mnyrs s prcaktuar me ligj.
  Neni 80 [Miratimi i Ligjeve]
  1. Ligjet, vendimet dhe aktet tjera miratohen nga Kuvendi me shumicn e votave t deputetve
  t pranishm dhe q votojn, prve n rastet kur sht ndryshe e prcaktuar me kt
  Kushtetut.
  2. Ligji i miratuar nga Kuvendi nnshkruhet nga Kryetari i Kuvendit t Kosovs dhe shpallet
  nga Presidenti i Republiks s Kosovs, pasi ta ket nnshkruar brenda tet (8) ditsh pasi t
  ket marr ligjin.
  3. Nse Presidenti i Republiks e kthen ligjin n Kuvend, ai/ajo duhet t theksoj arsyet e
  kthimit t ligjit. Presidenti i Republiks s Kosovs t drejtn e kthimit t nj ligji n
  Kuvend, mund ta ushtroj vetm nj her.
  4. Kuvendi, me shumicn e votave t t gjith deputetve, vendos pr miratimin e ligjit t
  rikthyer nga Presidenti i Republiks, dhe ligji prkats konsiderohet i shpallur.
  5. Nse Presidenti i Republiks s Kosovs, brenda tet (8) ditsh pas marrjes s ligjit, nuk merr
  asnj vendim pr shpalljen ose kthimin e tij, ligji konsiderohet i shpallur, pa nnshkrimin e
  saj/tij dhe publikohet n Gazetn Zyrtare.
  - 29 -
  6. Ligji hyn n fuqi pesmbdhjet (15) dit pas publikimit n Gazetn Zyrtare t Republiks s
  Kosovs, prve nse, me vet ligj nuk prcaktohet ndryshe.
  Neni 81 [Legjislacioni me Interes Vital]
  1. Pr miratimin, ndryshimin ose shfuqizimin e ligjeve n vijim, krkohet vota e shumics s
  deputetve t Kuvendit t cilt jan t pranishm dhe q votojn, si dhe t shumics s
  deputetve t Kuvendit q jan t pranishm dhe q votojn, t cilt mbajn vende t
  rezervuara ose t garantuara pr prfaqsuesit e Komuniteteve q nuk jan shumic:
  (1) ligjet t cilat ndryshojn kufijt e komunave, themelojn ose shuajn komuna,
  prkufizojn shtrirjen e pushteteve t komunave dhe pjesmarrjen e tyre n
  marrdhniet ndrkomunale dhe tejkufitare;
  (2) ligjet t cilat zbatojn t drejtat e komuniteteve dhe pjestarve t tyre, me prjashtim
  t atyre t prcaktuara me Kushtetut;
  (3) ligjet pr prdorimin e gjuhve;
  (4) ligjet pr zgjedhjet lokale;
  (5) ligjet pr mbrojtjen e trashgimis kulturore;
  (6) ligjet pr lirit fetare ose pr marrveshjet me komunitetet fetare;
  (7) ligjet pr arsimin;
  (8) ligjet pr prdorimin e simboleve, prfshir simbolet e komuniteteve dhe pr festat
  publike.
  2. Asnjri nga ligjet me interes vital, nuk mund ti nnshtrohet referendumit.
  Neni 82 [Shprndarja e Kuvendit]
  1. Kuvendi shprndahet n kto raste:
  (1) nse brenda afatit prej gjashtdhjet (60) ditsh nga dita e caktimit t mandatarit
  nga Presidenti i Republiks s Kosovs, nuk mund t formohet Qeveria;
  (2) nse pr shprndarjen e Kuvendit votojn dy t tretat (2/3) e t gjith deputetve,
  shprndarja bhet me dekret t Presidentit t Republiks s Kosovs;
  - 30 -
  (3) nse brenda afatit prej gjashtdhjet (60) ditsh nga dita e fillimit t procedurs s
  zgjedhjes, nuk zgjedhet Presidenti i Republiks s Kosovs.
  2. Kuvendi mund t shprndahet nga Presidenti i Republiks s Kosovs, pas votimit t
  suksesshm t mosbesimit t Qeveris.
  - 31 -
  Kapitulli V Presidenti i Republiks s Kosovs
  Neni 83 [Statusi i Presidentit]
  Presidenti sht kreu i shtetit dhe prfaqson unitetin e popullit t Republik s Kosovs.
  Neni 84 [Kompetencat e Presidentit]
  Presidenti i Republiks s Kosovs:
  (1) prfaqson Republikn e Kosovs brenda dhe jasht;
  (2) garanton funksionimin kushtetues t institucioneve t prcaktuara me kt
  Kushtetut;
  (3) shpall zgjedhjet pr Kuvendin e Kosovs dhe thrret mbledhjen e par te tij;
  (4) nxjerr dekrete n pajtim me kt Kushtetut;
  (5) shpall ligjet e miratuara nga Kuvendi i Republiks s Kosovs;
  (6) ka t drejtn e kthimit pr rishqyrtim t ligjeve t miratuara, nse konsideron se jan
  t dmshme pr interesat legjitime t Republiks s Kosovs ose t nj a m shum
  komuniteteve t saj. T drejtn e rikthimit t nj ligji mund ta shfrytzoj vetm nj
  her;
  (7) nnshkruan marrveshjet ndrkombtare n pajtim me kt Kushtetut;
  (8) propozon amendamente pr kt Kushtetut;
  (9) mund t referoj shtje kushtetuese n Gjykatn Kushtetuese;
  (10) udhheq politikn e jashtme t vendit;
  (11) pranon letrat kredenciale t shefave t misioneve diplomatike t akredituar n
  Republikn e Kosovs;
  (12) sht Komandant Suprem i Forcave t Siguris t Kosovs;
  (13) udhheq Kshillin Konsultativ pr Komunitete;
  (14) cakton mandatarin pr formimin e Qeveris, pas propozimit t partis politike ose t
  koalicionit, q prbn shumicn e Kuvendit;
  - 32 -
  (15) emron dhe shkarkon Kryetarin e Gjykats Supreme t Kosovs me propozimin e
  Kshillit Gjyqsor t Kosovs;
  (16) emron dhe shkarkon gjyqtart e Republiks s Kosovs me propozimin e Kshillit
  Gjyqsor t Kosovs;
  (17) emron dhe shkarkon Kryeprokurorin e Shtetit t Republiks s Kosovs, me
  propozimin e Kshillit Prokuroial t Kosovs;
  (18) emron dhe shkarkon prokurort e Republiks s Kosovs, me propozimin t
  Kshillit Prokurorial t Kosovs;
  (19) emron gjyqtart pr Gjykatn Kushtetuese, me propozimin e Kuvendit;
  (20) emron Komandantin e Forcave t Siguris t Kosovs, pas rekomandimit t
  Kryeministrit;
  (21) s bashku me Kryeministrin, emron Drejtorin, Zvendsdrejtorin dhe Inspektorin e
  Prgjithshm t Agjencis s Kosovs pr Intelegjenc;
  (22) vendos pr shpalljen e Gjendjes s Jashtzakonshme, n konsultim me Kryeministrin;
  (23) mund t krkoj mbledhje t Kshillit t Siguris t Kosovs dhe i kryeson ato n
  kohn e Gjendjes s Jashtzakonshme;
  (24) vendos pr formimin e misioneve diplomatike e konsullare t Republiks s Kosovs,
  n baz t konsultimit me Kryeministrin;
  (25) emron dhe shkarkon shefat e misioneve diplomatike t Republiks s Kosovs, me
  propozimin e Qeveris;
  (26) emron Kryetarin e Komisionit Qendror t Zgjedhjeve;
  (27) emron Guvernatorin e Banks Qendrore t Republiks s Kosovs i cili shrben
  edhe si Drejtor Menaxhues dhe emron antart e tjer t Bordit t Banks;
  (28) jep medalje, mirnjohje dhe mime, n pajtim me ligjin;
  (29) shpall falje individuale, n pajtim me ligjin;
  (30) s. paku nj her n vit i drejtohet Kuvendit t Kosovs prkitazi me
  fushveprimtarin e tij/saj.
  - 33 -
  Neni 85 [Kualifikimi pr Zgjedhjen e Presidentit]
  President i Republiks s Kosovs mund t zgjedhet do shtetas i Republiks s Kosovs, i cili e
  ka mbushur moshn tridhjet e pes (35) vjeare.
  Neni 86 [Zgjedhja e Presidentit]
  1. Presidenti i Republiks s Kosovs zgjedhet nga Kuvendi, me votim t fsheht.
  2. Zgjedhja e Presidentit t Republiks s Kosovs duhet t bhet jo m von se tridhjet (30)
  dit para prfundimit t mandatit t Presidentit aktual.
  3. Secili shtetas i Republiks s Kosovs mund t nominohet si kandidat pr President t
  Republiks s Kosovs, nse ajo/ai siguron nnshkrimet e t paktn tridhjet (30) deputetve
  t Kuvendit t Kosovs. Deputett e Kuvendit mund t nnshkruajn vetm pr nj kandidat
  pr President t Republiks s Kosovs.
  4. Zgjedhja e Presidentit bhet me dy t tretat (2/3) e votave t t gjith deputetve t Kuvendit.
  5. Nse asnjri kandidat nuk merr shumicn prej dy t tretave (2/3) n dy votimet e para,
  organizohet votimi i tret n mes t dy kandidatve t cilt kan marr numrin m t lart t
  votave n votimin e dyt dhe kandidati q merr shumicn e votave t t gjith deputetve,
  zgjedhet President i Republiks s Kosovs.
  6. Nse n votimin e tret, asnjri kandidat nuk zgjidhet President i Republiks s Kosovs,
  shprndahet Kuvendi dhe shpallen zgjedhjet e reja, t cilat duhet t mbahen brenda dyzet e
  pes (45) ditsh.
  Neni 87 [Mandati dhe Betimi]
  1. Presidenti i Republiks s Kosovs fillon mandatin pasi t ket dhn betimin para Kuvendit
  t Kosovs. Teksti i betimit rregullohet me ligjin.
  2. Mandati i Presidentit sht pes (5) vjet.
  3. Pas prfundimit t mandatit t par, Presidenti mund t rizgjedhet vetm edhe nj her.
  Neni 88 [Papajtueshmria]
  1. Presidenti nuk mund t ushtroj asnj funksion tjetr publik.
  2. Pas zgjedhjes, Presidenti nuk mund t ushtroj asnj funksion n parti politike.
  - 34 -
  Neni 89 [Imuniteti]
  Presidenti i Republiks s Kosovs gzon imunitet nga ndjekja penale, padit civile ose
  shkarkimi pr veprimet dhe vendimet brenda fushveprimit t prgjegjsive t Presidentit t
  Republiks s Kosovs.
  Neni 90 [Mungesa e Prkohshme e Presidentit]
  1. N rast se Presidenti i Republiks s Kosovs prkohsisht nuk sht i aft pr t prmbushur
  prgjegjsit e tij/saj, ajo/ai mund tia kaloj vullnetarisht detyrat e postit t tij/saj, Kryetarit
  t Kuvendit, i cili do t jet ushtrues i detyrs s Presidentit t Republiks s Kosovs. Urdhri
  i Presidentit pr kalimin e prgjegjsive duhet t prmbaj veanrisht arsyet dhe
  kohzgjatjen e kalimit t prgjegjsive, nse ka njohuri pr to. Presidenti i Republiks s
  Kosovs do t rifilloj ushtrimin e prgjegjsive kur t jet n gjendje ti ushtroj
  prgjegjsit, dhe kshtu Kryetarit t Kuvendit i pushon posti i ushtruesit t detyrs s
  Presidentit.
  2. N rast se nuk ka ndodhur kalimi vullnetar i prgjegjsive, Kuvendi i Republiks s Kosovs,
  pas konsultimit me konsiliumin mjeksor, me dy t tretat (2/3) e votave t t gjith
  deputetve vendos nse Presidenti i Republiks s Kosovs sht prkohsisht i paaft pr t
  ushtruar prgjegjsit e veta. Kryetari i Kuvendit t Kosovs do t shrbej si ushtrues i
  detyrs s Presidentit t Republiks s Kosovs derisa ajo/ai t bhet i aft q t rifilloj
  ushtrimin e prgjegjsive t Presidentit.
  3. Posti i ushtruesit t detyrs s Presidentit t Republiks s Kosovs, nuk mund t ushtrohet
  pr nj periudh m t gjat se gjasht (6) muaj.
  Neni 91 [Shkarkimi i Presidentit]
  1. Presidenti i Republiks s Kosovs mund t shkarkohet nga Kuvendi nse ai/ajo sht dnuar
  pr kryerjen e krimit t rnd ose nse ajo/ai nuk sht i/e aft pr t ushtruar prgjegjsit e
  ktij posti pr shkak t smundjes s rnd ose nse Gjykata Kushtetuese ka prcaktuar se
  ajo/ai ka br shkelje t rnd t Kushtetuts.
  2. Procedura pr shkarkimin e Presidentit t Republiks s Kosovs mund t iniciohet nga nj e
  treta (1/3) e deputetve t Kuvendit, t cilt nnshkruajn nj peticion, i cili shpjegon arsyet
  pr shkarkim. N rast se peticioni supozon smundjen e rnd, Kuvendi do t krkoj
  mendimin e konsiliumit mjeksor pr gjendjen shndetsore t Presidentit. N rast se
  peticioni supozon ndonj shkelje t rnd t Kushtetuts, peticioni duhet ti dorzohet
  menjher Gjykats Kushtetuese, e cila vendos pr kt shtje brenda shtat (7) ditsh nga
  marrja e peticionit.
  3. Nse Presidenti i Republiks s Kosovs sht dnuar pr ndonj krim t rnd ose kur nse
  Kuvendi, n pajtim me kt nen, konstaton q Presidenti nuk sht i aft t ushtroj
  - 35 -
  prgjegjsit e tij/saj pr shkak t smundjes s rnd ose nse Gjykata Kushtetuese
  konstaton se ajo/ai ka br shkelje t rnd t Kushtetuts, Kuvendi mund t shkarkoj
  Presidentin me dy t tretat (2/3) e votave t t gjith deputetve t tij.
  - 36 -

 7. #7
  Larguar Forum komunistesh Maska e YlliRiaN
  Antarsuar
  08-02-2008
  Postime
  1,220
  Kapitulli VI Qeveria e Republiks s Kosovs
  Neni 92 [Parimet e Prgjithshme]
  1. Qeverin e Kosovs e prbjn Kryeministri, zvendskryeministrat dhe ministrat.
  2. Qeveria e Kosovs ushtron pushtetin ekzekutiv n pajtim me Kushtetutn dhe ligj.
  3. Qeveria zbaton ligjet dhe aktet e tjera t miratuara nga Kuvendi i Kosovs dhe ushtron
  veprimtari tjera brenda prgjegjsive t prcaktuara me kt Kushtetut dhe me ligj.
  4. Qeveria merr vendime n pajtim me kt Kushtetut dhe me ligje, propozon projektligje dhe
  amendamentimin e ligjeve ekzistuese e akteve t tjera, si dhe mund t jap mendimin rreth
  projektligjeve t cilat nuk jan t propozuara nga ajo.
  Neni 93 [Kompetencat e Qeveris]
  Qeveria ka kto kompetenca:
  (1) propozon dhe zbaton politikn e brendshme dhe t jashtme t vendit;
  (2) mundson zhvillimin ekonomik t vendit;
  (3) propozon Kuvendit projektligje dhe akte t tjera;
  (4) merr vendime dhe nxjerr akte juridike ose rregullore, t nevojshme pr zbatimin e
  ligjeve;
  (5) propozon Buxhetin e Republiks s Kosovs;
  (6) udhzon dhe mbikqyr punn e organeve t administrats;
  (7) udhzon veprimtarin dhe zhvillimin e shrbimeve publike;
  (8) i propozon Presidentit t Republiks s Kosovs emrimet dhe shkarkimet pr shefa
  t misioneve diplomatike t Kosovs;
  (9) propozon amendamentimin e Kushtetuts;
  (10) mund t referoj shtje kushtetuese n Gjykatn Kushtetuese;
  (11) ushtron edhe funksione t tjera ekzekutive, t cilat nuk u jan caktuar organeve t
  tjera qendrore ose vendore.
  - 37 -
  Neni 94 [Kompetencat e Kryeministrit]
  Kryeministri ka kto kompetenca:
  (1) prfaqson dhe udhheq Qeverin;
  (2) siguron q t gjitha Ministrit t veprojn n pajtim me politikat qeveritare;
  (3) siguron zbatimin e ligjeve dhe t politikave t prcaktuara t Qeveris;
  (4) ndrron antart e Qeveris, pa plqimin e Kuvendit;
  (5) kryeson Kshillin e Siguris t Kosovs;
  (6) emron Drejtorin e Prgjithshm t Policis s Kosovs;
  (7) kshillohet me Presidentin e Republiks s Kosovs mbi shtjet e Inteligjencs;
  (8) s bashku me Presidentin, emron Drejtorin, Zvendsdrejtorin dhe Inspektorin e
  Prgjithshm t Agjencis s Kosovs pr Inteligjenc;
  (9) kshillohet me Presidentin pr zbatimin e politiks s jashtme t vendit;
  (10) kryen edhe pun t tjera, t prcaktuara me Kushtetut dhe me ligj.
  Neni 95 [Zgjedhja e Qeveris]
  1. Pas zgjedhjeve, Presidenti i Republiks s Kosovs i propozon Kuvendit kandidatin pr
  Kryeministr, n konsultim me partin politike ose koalicionin q ka fituar shumicn e
  nevojshme n Kuvend pr t formuar Qeverin.
  2. Kandidati pr Kryeministr, jo m von se pesmbdhjet (15) dit pas emrimit, paraqet
  prbrjen e Qeveris para Kuvendit t Kosovs dhe krkon miratimin nga ana e Kuvendit.
  3. Qeveria konsiderohet e zgjedhur nse merr shumicn e votave t t gjith deputetve t
  Kuvendit t Kosovs.
  4. Nse prbrja e propozuar e Qeveris nuk merr shumicn e votave t nevojshme, Presidenti i
  Republiks s Kosovs, brenda dhjet (10) ditsh emron kandidatin tjetr sipas s njjts
  procedur. Nse as hern e dyt nuk zgjidhet Qeveria, ather Presidenti i Kosovs i shpall
  zgjedhjet, t cilat duhet t mbahen jo m von se dyzet (40) dit nga dita e shpalljes s tyre.
  5. Nse Kryeministri jep dorheqjen ose pr arsye t tjera, posti i tij/saj mbetet i lir, Qeveria
  bie, dhe Presidenti i Republiks s Kosovs, n konsultim me partit politike ose koalicionin
  q ka fituar shumicn n Kuvend, mandaton kandidatin e ri, pr t formuar Qeverin.
  - 38 -
  6. Antart e Qeveris pas zgjedhjes, japin betimin para Kuvendit. Teksti i betimit rregullohet
  me ligj.
  Neni 96 [Ministrit dhe Prfaqsimi i Komuniteteve]
  1. Ministrit dhe organet e tjera ekzekutive themelohen, sipas nevojs, pr kryerjen e
  funksioneve brenda kompetencave t Qeveris.
  2. Numri i antarve t Qeveris prcaktohet me aktin e brendshm t saj.
  3. N Qeveri do t jen s paku nj (1) Ministr nga komuniteti Serb dhe nj (1) Ministr nga
  ndonj komunitet tjetr joshumic n Kosov. Nse jan m shum se dymbdhjet ministra,
  Qeveria do t ket edhe nj ministr t tret, i cili prfaqson nj nga komunitetet joshumic
  n Kosov.
  4. Do t jen s paku dy (2) zvendsministra nga komuniteti Serb i Kosovs dhe dy (2)
  zvendsministra nga komunitete t tjera joshumic n Kosov. Nse jan m shum se
  dymbdhjet (12) ministra, Qeveria do t ket edhe nj zvendsministr t tret, i cili
  prfaqson komunitetin Serb, dhe nj (1) tjetr zvendsministr, i cili prfaqson nj nga
  komunitetet e tjera joshumic n Kosov.
  5. Zgjedhja e ktyre ministrave dhe zvendsministrave do t vendoset pas konsultimit me
  partit, me koalicionet ose grupet q prfaqsojn komunitetet q nuk jan shumic n
  Kosov. Nse caktohen kandidat jasht deputetve t Kuvendit t Kosovs, pr kta
  ministra e zvendsministra krkohet miratimi formal i shumics s deputetve t Kuvendit,
  t cilt u prkasin partive, koalicioneve, nismave qytetare dhe kandidatve t pavarur, t cilt
  jan deklaruar se prfaqsojn komunitetin n fjal.
  6. Kryeministri, zvendskryeministrat dhe ministrat e Qeveris mund t zgjidhen nga deputet
  t Kuvendit t Kosovs ose nga persona t kualifikuar, q nuk jan deputet t Kuvendit.
  7. Papajtueshmria e antarve t Qeveris lidhur me funksionet e tyre rregullohet me ligj.
  Neni 97 [Prgjegjsia]
  1. Qeveria, pr punn e vet, i prgjigjet Kuvendit t Kosovs.
  2. Kryeministri, zvendskryeministrat dhe ministrat mbajn bashkprgjegjsin pr vendimet
  q merr Qeveria, dhe prgjegjsin individuale pr vendimet q marrin n fushat e
  prgjegjsive t tyre.
  - 39 -
  Neni 98 [Imuniteti]
  Antart e Qeveris s Kosovs gzojn imunitet nga ndjekja penale, padit civile dhe shkarkimi
  pr veprimet dhe vendimet brenda fushveprimit t prgjegjsive t tyre si antar t Qeveris.
  Neni 99 [Procedurat]
  Mnyra e puns dhe procedurat e vendimmarrjes n Qeveri rregullohen me ligj dhe me
  rregullore.
  Neni 100 [Mocioni i Votbesimit]
  1. Mocioni i mosbesimit ndaj Qeveris mund t ngrihet me propozimin e nj t trets (1/3) t t
  gjith deputetve t Kuvendit.
  2. Votbesimin e Qeveris mund ta krkoj Kryeministri.
  3. Mocioni i mosbesimit vihet n rendin e dit t Kuvendit, jo m von se pes (5) dit e as m
  hert se dy (2) dit nga data e parashtrimit t tij.
  4. Konsiderohet se mocioni i mosbesimit sht pranuar, nse pr t kan votuar shumica e t
  gjith deputetve t Kuvendit t Kosovs.
  5. Nse mocioni i mosbesimit dshton, mocioni tjetr i mosbesimit nuk mund t ringrihet gjat
  nntdhjet (90) ditve t ardhshme.
  6. Nse mocioni i mosbesimit votohet pr Qeverin n trsi, Qeveria konsiderohet n
  dorheqje.
  Neni 101 [Shrbimi Civil]
  1. Prbrja e shrbimit civil do t pasqyroj shumllojshmrin e popullit t Kosovs, duke
  marr n konsiderat parimet e barazis gjinore, t njohura ndrkombtarisht.
  2. Nj Kshill i Pavarur Mbikqyrs pr shrbimin civil siguron respektimin e rregullave dhe
  parimeve q rregullojn shrbimin civil dhe i cili pasqyron diversitetin e popullit t
  Republiks s Kosovs.
  - 40 -
  Kapitulli VII Sistemi i Drejtsis
  Neni 102 [Parimet e Prgjithshme t Sistemit Gjyqsor]
  1. Pushteti gjyqsor n Republikn e Kosov ushtrohet nga gjykatat.
  2. Pushteti gjyqsor sht unik, i pavarur, i drejt, apolitik e i paanshm dhe siguron qasje t
  barabart n gjykata.
  3. Gjykatat gjykojn n baz t Kushtetuts dhe ligjit.
  4. Gjyqtart gjat ushtrimit t funksionit t tyre duhet t jen t pavarur dhe t paanshm.
  5. Garantohet e drejta pr ankes ndaj nj vendimi gjyqsor, prve nse me ligj sht
  prcaktuar ndryshe. E drejta e prdorimit t mjeteve t jashtzakonshme juridike, rregullohet
  me ligj. Me ligj mund t lejohet e drejta pr t referuar nj rast n mnyr t drejtprdrejt n
  Gjykatn Supreme, dhe pr t tilla raste nuk ka t drejt ankese.
  Neni 103 [Organizimi dhe Jurisdiksioni i Gjykatave]
  1. Organizimi, funksionimi dhe jurisdiksioni i Gjykats Supreme dhe i gjykatave t tjera,
  rregullohen me ligj.
  2. Gjykata Supreme e Kosovs sht autoriteti m i lart gjyqsor.
  3. T paktn pesmbdhjet prqind (15%) e gjyqtarve t Gjykats Supreme, por jo m pak se
  tre (3) gjyqtar, do t jen nga radht e komuniteteve q nuk jan shumic n Kosov.
  4. Kryetarin e Gjykats Supreme t Kosovs e emron dhe shkarkon Presidenti i Kosovs, nga
  radht e gjyqtarve te Gjykats Supreme, pr mandat shtatvjear, pa mundsi t riemrimit,
  pas propozimit t Kshillit Gjyqsor t Kosovs pr emrimin ose shkarkimin e saj/tij.
  5. Kryetart e t gjitha gjykatave t tjera emrohen n mnyrn e prcaktuar me ligj.
  6. T paktn pesmbdhjet prqind (15%) e gjyqtarve nga cilado gjykat tjetr, e themeluar
  me jurisdiksionin e apelit, por jo m pak se dy (2) gjyqtar do t jen nga radht e
  komuniteteve q nuk jan shumic n Kosov.
  7. Gjykata t specializuara mund t themelohen me ligj kur kjo t jet e nevojshme, por n asnj
  mnyr nuk mund t themelohen gjykata t jashtzakonshme.
  - 41 -
  Neni 104 [Emrimi dhe Shkarkimi i Gjyqtarve]
  1. Gjyqtart i emron, riemron dhe shkarkon Presidenti i Republiks s Kosovs, me
  propozimin e Kshillit Gjyqsor t Kosovs.
  2. Prbrja e gjyqsorit pasqyron shumllojshmrin etnike t Kosovs dhe parimet e pranuara
  ndrkombtarisht t barazis gjinore.
  3. Prbrja e gjykatave pasqyron prbrjen etnike t jurisdiksionit territorial t gjykats
  prkatse. Para dhnies s propozimit pr emrim ose riemrim, Kshilli Gjyqsor i Kosovs
  kshillohet me gjykatn prkatse.
  4. Gjyqtart mund t shkarkohen nga funksioni pr shkak t dnimit pr nj vepr t rnd
  penale ose pr mosrespektimin e rnd t detyrave.
  5. Gjyqtart kan t drejt t ankohen ndaj vendimit mbi shkarkimin drejtprdrejt n Gjykatn
  Supreme t Kosovs.
  6. Gjyqtart nuk mund t transferohen kundr vullnetit t tyre, prve nse sht parashikuar
  ndryshe me ligj, pr shkak t funksionimit efikas t gjyqsorit ose masave disiplinore.
  Neni 105 [Mandati dhe Riemrimi]
  1. Mandati fillestar pr gjyqtart sht trevjear. N raste t riemrimit, mandati sht i
  prhershm deri n moshn e pensionimit, sikurse sht prcaktuar m ligj, prve nse
  shkarkohet n pajtim me ligjin.
  2. Kriteret dhe procedurat pr riemrimin e nj gjyqtari, prcaktohen nga Kshilli Gjyqsor i
  Kosovs dhe ato mund t dallojn n shkall nga kriteret e prdorura pr shkarkimin e
  gjyqtarve.
  Neni 106 [Papajtueshmria]
  1. Gjyqtari nuk mund t ushtroj ndonj funksion n institucionet shtetrore jasht gjyqsorit, t
  jet i prfshir n ndonj aktivitet politik ose ndonj aktivitet tjetr t ndaluar me ligj.
  2. Gjyqtarve nuk u lejohet t marrin prgjegjsi ose t jen barts t funksioneve, t cilat n
  fardo mnyre, do t ishin n kundrshtim me parimet e pavarsis dhe paansis s rolit t
  gjyqtarit.
  - 42 -
  Neni 107 [Imuniteti]
  1. Gjyqtart, prfshir edhe gjyqtart porot, gzojn imunitetin nga ndjekja penale, padit
  civile dhe shkarkimi nga funksioni, pr vendimet e marra, votimin e br, mendimin e
  shprehur dhe pr veprimet e tjera t ndrmarra q jan brenda fushveprimit t detyrave dhe
  prgjegjsive t tyre si gjyqtar.
  2. Gjyqtart, prfshir edhe gjyqtart porot, nuk gzojn imunitet dhe mund t shkarkohen nga
  funksioni, kur t ken shkelur ligjin me qllim.
  3. Kur nj gjyqtar akuzohet ose arrestohet, duhet t njoftohet pa vones Kshilli Gjyqsor i
  Kosovs.

 8. #8
  Larguar Forum komunistesh Maska e YlliRiaN
  Antarsuar
  08-02-2008
  Postime
  1,220
  Neni 108 [Kshilli Gjyqsor i Kosovs]
  1. Kshilli Gjyqsor i Kosovs siguron pavarsin dhe paansin e sistemit gjyqsor.
  2. Kshilli Gjyqsor i Kosovs sht institucion plotsisht i pavarur n ushtrimin e funksioneve
  t tij. Kshilli Gjyqsor i Kosovs siguron q gjykatat n Kosov t jen t pavarura,
  profesionale e t paanshme, dhe t pasqyrojn plotsisht natyrn shumetnike t Republiks s
  Kosovs e t ndjekin parimet e barazis gjinore. Kshilli do tu jap prparsi pr emrim si
  gjyqtar, antarve t komuniteteve t nn prfaqsuara n mnyrn e prcaktuar me ligj.
  3. Kshilli Gjyqsor i Kosovs sht prgjegjs pr rekrutimin dhe propozimin e kandidatve
  pr emrim dhe riemrim pr pozita gjyqsore. Kshilli Gjyqsor i Kosovs sht po ashtu
  prgjegjs pr transferimin dhe pr procedurn disiplinore kundr gjyqtarve.
  4. Propozimet pr emrimin e gjyqtarve duhet t bhen n baz t procesit t hapur pr
  emrime, n baz t meritave t kandidatve, dhe ky propozim pasqyron parimin e barazis
  gjinore dhe prbrjen etnike t jurisdiksionit territorial t gjykats prkatse. T gjith
  kandidatt duhet ti plotsojn kriteret e prcaktuara me ligj.
  5. Kshilli Gjyqsor i Kosovs sht prgjegjs pr inspektimin gjyqsor, administrimin
  gjyqsor, prpilimin e rregullave pr gjykatat n pajtim me ligjin, punsimin dhe
  mbikqyrjen e administratorve t gjykatave, hartimin dhe mbikqyrjen e buxhetit pr
  gjyqsorin, prcaktimin e numrit t gjyqtarve n secilin jurisdiksion dhe bn rekomandime
  pr themelimin e gjykatave t reja. Themelimi i gjykatave t reja bhet me ligj.
  6. Kshilli Gjyqsor i Kosovs prbhet nga trembdhjet (13) antar, me kualifikime dhe
  ekspertiz profesionale. Antart emrohen pr nj mandat pesvjear dhe zgjedhn n kt
  mnyr:
  (1) Pes (5) antar do t jen gjyqtar t zgjedhur nga antart e gjyqsorit;
  - 43 -
  (2) Katr (4) antar i zgjedhin deputett e Kuvendit, t cilt i mbajn vendet e fituara
  gjat ndarjes s prgjithshme t vendeve. T paktn dy (2) nga katr (4) antart
  duhet t jen gjyqtar, dhe nj (1) do t jet antar i Ods s Avokatve t Kosovs;
  (3) Dy (2) antar i zgjedhin deputett e Kuvendit, t cilt i mbajn vendet e rezervuara
  ose t garantuara pr prfaqsuesit e komunitetit Serb n Kosov, dhe t paktn njri
  prej ktyre t dyve, duhet t jet gjyqtar;
  (4) Dy (2) antar i zgjedhin deputett e Kuvendit, t cilt mbajn vendet e rezervuara
  ose t garantuara pr prfaqsuesit e komuniteteve t tjera, dhe t paktn njri prej
  ktyre t dyve, duhet t jet gjyqtar;
  (5) Papajtueshmria e t qenit antar i Kshillit Gjyqsor rregullohet me ligj.
  7. Kshilli Gjyqsor i Kosovs, nga radht e antarve t vet, zgjedh kryesuesin dhe
  zvndskryesuesin me mandat trevjear. Zgjedhja n kto funksione nuk e zgjat mandatin e
  antarit t Kshillit Gjyqsor t Kosovs.
  8. Kryesuesi i Kshillit Gjyqsor t Kosovs i drejtohet Kuvendit t Republiks s Kosovs s
  paku nj her n vit lidhur me Sistemin Gjyqsor.
  9. Kandidatt pr pozita gjyqsore, t cilat jan t rezervuara pr pjestart e komuniteteve q
  nuk jan shumic n Kosov, mund t rekomandohen pr emrim vetm nga antart e
  Kshillit t zgjedhur nga deputett e Kuvendit, t cilt mbajn vendet e rezervuara ose t
  garantuara pr pjestart e komuniteteve q nuk jan shumic n Kosov. Nse ky grup i
  antarve t Kshillit nuk e propozon kandidatin pr kt pozit gjyqsore pas dy seancave t
  njpasnjshme t Kshillit, ather cilido antar i Kshillit ka t drejt t rekomandoj
  kandidatin pr at pozit gjyqsore.
  10. Kandidatt pr pozita gjyqsore t gjykatave themelore, nn jurisdiksionin e t cilave
  prfshihet ekskluzivisht territori i nj a m shum komunave, ku shumica e popullsis i takon
  komunitetit Serb t Kosovs, mund t rekomandohen pr emrim vetm nga dy (2) antart e
  Kshillit q i zgjedhin deputett e Kuvendit, t cilt mbajn vendet e rezervuara ose t
  garantuara pr komunitetin Serb n Republikn e Kosovs t cilt veprojn bashkrisht dhe
  n mnyr unanime. Nse kta dy (2) antar nuk rekomandojn kandidat gjyqsor pr kt
  pozit, gjat dy seancave t njpasnjshme t Kshillit Gjyqsor t Kosovs, ather cilido
  antar i Kshillit Gjyqsor t Kosovs ka t drejt t propozoj kandidat pr at pozit.
  Neni 109 [Prokurori i Shtetit]
  1. Prokurori i Shtetit sht institucion i pavarur me autoritet dhe prgjegjsi pr ndjekjen penale
  t personave t akuzuar pr ndonj vepr penale ose pr ndonj vepr tjetr, sikurse sht
  rregulluar me ligj.
  - 44 -
  2. Prokurori i Shtetit sht institucion i paanshm, dhe vepron n baz t Kushtetuts dhe t
  ligjit.
  3. Organizimi, kompetencat dhe detyrat e Prokurororit t Shtetit rregullohen me ligj.
  4. Prokurori i Shtetit pasqyron prbrjen shumetnike t Republiks s Kosovs dhe respekton
  parimet e barazis gjinore.
  5. Mandati fillestar pr prokuror sht trevjear. N rast t riemrimit, mandati sht i
  prhershm deri n moshn e pensionimit, sikurse sht prcaktuar me ligj, prve nse
  shkarkohet n pajtim me ligjin.
  6. Prokurort mund t shkarkohen nga funksioni pr shkak t dnimit pr nj vepr t rnd
  penale ose pr mosrespektimin e rnd t detyrave.
  7. Kryeprokurori i Shtetit emrohet dhe shkarkohet nga Presidenti i Republiks s Kosovs, n
  baz t propozimit t Kshillit Prokurorial t Kosovs. Mandati i Kryeprokurorit t Shtetit
  sht shtatvjear, pa mundsi riemrimi.
  Neni 110 [Kshilli Prokurorial i Kosovs]
  1. Kshilli Prokurorial i Kosovs sht institucion plotsisht i pavarur n kryerjen e funksioneve
  t tij, n pajtim me ligjin. Kshilli Prokurorial i Kosovs siguron qasje t barabart n drejtsi
  pr t gjith personat n Kosov. Kshilli Prokurorial i Kosovs siguron q Prokurori i
  Shtetit t jet i pavarur, profesional, i paanshm dhe pasqyron natyrn shumetnike t
  Kosovs dhe parimet e barazis gjinore.
  2. Kshilli Prokurorial i Kosovs do t rekrutoj, propozoj, avancoj, transferoj, disiplinoj
  prokurort n mnyrn e rregulluar me ligj. Kshilli do ti jap prparsi emrimit pr
  prokuror t antarve t komuniteteve t nn prfaqsuara n mnyrn e prcaktuar me ligj.
  T gjith kandidatt duhet ti plotsojn kriteret e prcaktuara me ligj.
  3. Propozimet pr emrimin e prokurorve duhet t bhen n baz t procesit t hapur pr
  emrime, n baz t meritave t kandidatve, dhe ky propozim pasqyron parimin e barazis
  gjinore dhe prbrjen etnike t jurisdiksionit territorial prkats.
  4. Prbrja e Kshillit Prokurorial t Kosovs, si dhe dispozitat pr emrimin, shkarkimin,
  mandatin, strukturn organizative dhe rregullat e procedurs, rregullohen me ligj.
  Neni 111 [Avokatura]
  1. Avokatura sht profesion i pavarur, e cila ofron shrbime sikur sht e rregulluar me ligj.
  2. Mnyra e fitimit t s drejts pr t ushtruar profesionin e avokatit, si dhe marrja e ksaj t
  drejte, rregullohen me ligj.
  - 45 -
  Kapitulli VIII Gjykata Kushtetuese
  Neni 112 [Parimet e Prgjithshme]
  1. Gjykata Kushtetuese sht autoriteti prfundimtar n Republikn e Kosovs pr interpretimin
  e Kushtetuts dhe prputhshmris s ligjeve me Kushtetutn.
  2. Gjykata Kushtetuese sht plotsisht e pavarur n kryerjen e prgjegjsive t saj.
  Neni 113 [Jurisdiksioni dhe Palt e Autorizuara]
  1. Gjykata Kushtetuese vendos vetm pr rastet e ngritura para gjykats n mnyr ligjore nga
  pala e autorizuar.
  2. Kuvendi i Kosovs, Presidenti i Republiks s Kosovs, Qeveria dhe Avokati i Popullit jan
  t autorizuar t ngren rastet n vijim:
  (1) shtjen e prputhshmris s ligjeve, t dekreteve t Presidentit e t Kryeministrit
  dhe t rregulloreve t Qeveris, me Kushtetutn;
  (2) prputhshmria e Statutit t Komuns me Kushtetutn.
  3. Kuvendi i Kosovs, Presidenti i Republiks s Kosovs dhe Qeveria jan t autorizuar t
  ngren shtjet n vijim:
  (1) konflikti n mes t kompetencave kushtetuese t Kuvendit t Kosovs, Presidentit t
  Republiks s Kosovs dhe Qeveris s Kosovs;
  (2) prputhshmria e referendumit t propozuar me Kushtetutn;
  (3) prputhshmria e shpalljes s Gjendjes s Jashtzakonshme dhe veprimeve t
  ndrmarra gjat Gjendjes s Jashtzakonshme me Kushtetutn;
  (4) prputhshmria e nj amendamenti t propozuar kushtetues me marrveshjet e
  detyrueshme ndrkombtare, t ratifikuara sipas ksaj Kushtetute dhe rishikimi i
  kushtetutshmris s procedurs s ndjekur;
  (5) nse sht shkelur Kushtetuta gjat zgjedhjes s Kuvendit.
  4. Komuna sht e autorizuar t kontestoj kushtetutshmrin e ligjeve ose t akteve t
  Qeveris, t cilat cenojn prgjegjsit komunale ose zvoglojn t hyrat e komuns, n rast
  se komuna prkatse sht prekur nga ai ligj ose akt.
  - 46 -
  5. Dhjet (10) a m shum deputet t Kuvendit t Kosovs, brenda nj afati prej tet (8) ditsh
  nga dita e miratimit, kan t drejt t kontestojn kushtetutshmrin e fardo ligji ose
  vendimi t miratuar nga Kuvendi, si pr prmbajtjen, ashtu edhe pr procedurn e ndjekur.
  6. Tridhjet (30) a m shum deputet t Kuvendit t Kosovs, jan t autorizuar t ngren
  shtjen nse Presidenti i Republiks s Kosovs ka kryer shkelje serioze t Kushtetuts.
  7. Individt jan t autorizuar t ngren shkeljet nga autoritetet publike t t drejtave dhe lirive
  t tyre individuale, t garantuara me Kushtetut, mirpo vetm pasi t ken shteruar t gjitha
  mjetet juridike t prcaktuara me ligj.
  8. Gjykatat kan t drejt ti referojn Gjykats Kushtetuese shtje prkitazi me
  prputhshmrin kushtetuese t nj ligji, nse ajo prputhshmri sht ngritur gjat
  procedurs gjyqsore dhe gjykata referuese nuk sht e sigurt pr prputhshmrin e ligjit t
  kontestuar me Kushtetutn dhe nse vendimi i gjykats referuese pr rastin e caktuar, varet
  nga prputhshmria e ligjit n fjal.
  9. Kryetari i Kuvendit t Kosovs duhet t referoj amendamentet kushtetuese t propozuara
  para miratimit n Kuvend, me qllim q t konstatohet nse amendamenti i propozuar i
  zvoglon t drejtat dhe lirit e garantuara me kapitullin II t Kushtetuts.
  10. Jurisdiksioni shtes mund t rregullohet me ligj.
  Neni 114 [Prbrja dhe Mandati i Gjykats Kushtetuese]
  1. Gjykata Kushtetuese prbhet nga nnt (9) gjyqtar, t cilt do t jen jurist t shquar dhe
  personalitete me moralin m t lart, jo me m pak se dhjet (10) vjet prvoj profesionale
  prkatse. Kualifikimet e tjera prkatse rregullohen me ligj. Parimet e barazis gjinore do t
  respektohen.
  2. Gjyqtart emrohen nga Presidenti i Republiks s Kosovs, me propozimin e Kuvendit, pr
  nj mandat nntvjear, pa mundsi vazhdimi.
  3. Vendimi pr t propozuar shtat (7) nga gjyqtart, varet nga miratimi i dy t tretave (2/3) t
  deputetve t Kuvendit t pranishm dhe q votojn. Vendimi pr t propozuar dy (2)
  gjyqtart e tjer, merret me shumicn e votave t deputetve t Kuvendit, t cilt jan t
  pranishm dhe q votojn, por q mund t bhet vetm pas plqimit t shumics s
  deputetve t Kuvendit, t cilt i mbajn vendet q jan rezervuar ose garantuar pr
  prfaqsuesit e komuniteteve q nuk jan shumic n Kosov.
  4. Nse mandati i gjyqtarit prfundon para mbarimit t mandatit t rregullt, emrimi i gjyqtarit
  t ri bhet n pajtim me kt nen, me mandat t plot, pa t drejt rizgjedhjeje.
  - 47 -
  5. Zgjedhja e Kryetarit dhe Zvendskryetarit t Gjykats Kushtetuese, bhet nga gjyqtart t
  Gjykats Kushtetuese me votim t fsheht t gjyqtarve t Gjykats, pr mandat trevjear.
  Zgjedhja n kto funksione nuk e zgjat mandatin e gjyqtarit.
  Neni 115 [Organizimi i Gjykats Kushtetuese]
  1. Gjykata Kushtetuese prcakton organizimin e vet t brendshm, rregulloren e puns, proceset
  e vendimmarrjes dhe shtje t tjera organizative n pajtim me ligjin.
  2. Gjykata Kushtetuese publikon raportin vjetor.
  Neni 116 [Efekti Juridik i Vendimeve]
  1. Vendimet e Gjykats Kushtetuese jan t detyrueshme pr gjyqsorin dhe t gjith personat
  dhe institucionet e Republiks s Kosovs.
  2. Prderisa procedura t mos prfundoj para Gjykats Kushtetuese, ajo mund t suspendoj
  prkohsisht veprimin ose ligjin e kontestuar, derisa t merret vendimi i Gjykats, nse
  konsideron q aplikimi i veprimit a ligjit t kontestuar, mund t shkaktoj dme t
  pariparueshme.
  3. Prve nse sht prcaktuar ndryshe me vendim t Gjykats Kushtetuese, shfuqizimi i ligjit,
  i aktit ose i veprimit hyn n fuqi n ditn e publikimit t vendimit t Gjykats.
  4. Vendimet e Gjykats Kushtetuese shpallet n Gazetn Zyrtare.
  Neni 117 [Imuniteti]
  Gjyqtart e Gjykats Kushtetuese gzojn imunitet nga ndjekja penale, padit civile dhe
  shkarkimi nga detyra pr vendimet e marra, mendimet e shprehura dhe veprimet e marra brenda
  fushs s prgjegjsive si gjykats t Gjykats Kushtetuese.
  Neni 118 [Shkarkimi]
  Gjyqtart e Gjykats Kushtetuese mund t shkarkohen nga Presidenti i Republiks s Kosovs
  me propozimin e dy t tretave (2/3) t gjyqtarve t Gjykats Kushtetuese, vetm pr kryerjen e
  krimeve t rnda ose pr mosprfillje t rnd t detyrave.
  - 48 -

 9. #9
  Larguar Forum komunistesh Maska e YlliRiaN
  Antarsuar
  08-02-2008
  Postime
  1,220
  Kapitulli IX Marrdhniet Ekonomike
  Neni 119 [Parimet e Prgjithshme]
  1. Republika e Kosovs siguron nj mjedis t favorshm ligjor pr ekonomin e tregut, lirin e
  aktivitetit ekonomik dhe sigurin e prons publike e private.
  2. Republika e Kosovs siguron t drejta ligjore t barabarta pr t gjith investitort dhe t
  gjitha ndrmarrjet vendore dhe t jashtme.
  3. Veprimet q kufizojn konkurrencn e lir prmes vendosjes ose abuzimit t pozits
  dominuese, ose praktikave q e kufizojn konkurrencn, jan t ndaluara, me prjashtim kur
  kto lejohen n mnyr eksplicite me ligj.
  4. Republika e Kosovs promovon mirqenie pr t gjith qytetart e saj duke inkurajuar
  zhvillimin e qndrueshm ekonomik.
  5. Republika e Kosovs do t themeloj organe t pavarura pr rregullimin e tregut ather kur
  vet tregu nuk mundet q n mas t mjaftueshme t mbroj interesin publik.
  6. Investitorit t jashtm i garantohet nxjerrja e lirshme e fitimit dhe kapitalit t investuar jasht
  vendit, n pajtim me ligjin.
  7. Garantohet mbrojtja e konsumatorve, n pajtim me ligjin.
  8. Secili person sht i obliguar t paguaj tatimet dhe kontributet e tjera t parapara me ligj.
  9. Republika e Kosovs ushtron t drejtn e pronsis mbi do ndrmarrje q ajo kontrollon n
  pajtim me interesin publik, me qllim q t maksimalizoj vlern afatgjate t ndrmarrjes.
  10. Shrbimet publike t detyrueshme mund t imponohen mbi kto ndrmarrje n pajtim me
  ligjin, i cili duhet t prcaktoj edhe kompensimin e drejt.
  Neni 120 [Financat Publike]
  1. Shpenzimet publike dhe mbledhja e t hyrave publike duhet t bazohen n parimet e
  llogaridhnies, efektshmris, efikasitetit dhe transparencs.
  2. Administrimi i politiks fiskale n t gjitha nivelet e qeveris do t jet n pajtim me kushtet
  pr inflacion t ult dhe zhvillim t qndrueshm ekonomik dhe pr krijimin e vendeve t
  puns.
  3. Huat publike rregullohen me ligj dhe duhet t jen n pajtim m stabilitetin ekonomik dhe
  qndrueshmrin fiskale.
  - 49 -
  Neni 121 [Prona]
  1. Llojet e prons rregullohen me ligj.
  2. Personat fizik t huaj dhe organizatat e huaja mund t sigurojn t drejta t pronsis mbi
  pronn e paluajtshme n pajtim me kushtet e arsyeshme t prcaktuara me ligj ose me
  marrveshje ndrkombtare.
  3. Personat fizik t huaj dhe organizatat e huaja n pajtim me kushtet e arsyeshme t
  prcaktuara me ligj, mund t sigurojn t drejta t koncesionit dhe t drejta t tjera pr
  shfrytzim dhe/ose eksploatim t resurseve n pronsi publike, prfshir ktu resurset
  natyrore, dhe t infrastrukturs n pronsi publike.
  Neni 122 [Prdorimi i Pasuris dhe Burimeve Natyrore]
  1. Populli i Republiks s Kosovs n pajtim me kushtet e arsyeshme t prcaktuara me ligj,
  mund t gzoj resurset natyrore t Republiks s Kosovs, por nuk mund t shkel obligimet
  q dalin nga marrveshjet ndrkombtare pr bashkpunim ekonomik.
  2. Pasurit natyrore, si ujrat, hapsira ajrore, pasurit minerare dhe pasurit e tjera natyrore, si
  dhe trualli, pyjet, bota bimore e shtazore, pjest e tjera t natyrs, paluejtshmria dhe t mirat
  e tjera me rndsi t veant kulturore, historike, ekonomike dhe ekologjike, t cilat
  prcaktuar me ligj se jan prcaktuar me interes pr Republikn e Kosovs, gzojn
  mbrojtjen e tyre t veant, n pajtim me ligjin.
  3. Kufizimet e t drejtave t pronarve dhe t drejtave t tjera mbi eksploatimin e t mirave me
  interes t veant pr Republikn e Kosovs dhe kompensimi pr kufizimet e tilla
  rregullohen me ligj.
  - 50 -
  Kapitulli X Qeverisja Lokale dhe Organizimi Territorial
  Neni 123 [Parimet e Prgjithshme]
  1. E drejta e vetqeverisjes lokale garantohet dhe rregullohet me ligj.
  2. Vetqeverisja lokale ushtrohet nprmjet organeve prfaqsuese t zgjedhura n zgjedhje t
  prgjithshme, t barabarta, t lira e t drejtprdrejta dhe me votim t fsheht.
  3. Veprimtaria e organeve t vetqeverisjes lokale bazohet n kt Kushtetut dhe n ligjet e
  Republiks s Kosovs dhe respekton Kartn Evropiane pr Vetqeverisjen Lokale.
  Republika e Kosovs merr parasysh dhe zbaton Kartn Evropiane pr Vetqeverisjen Lokale
  n masn e krkuar nga vendi nnshkrues.
  4. Vetqeverisja lokale bazohet n parimet e qeverisjes s mir, transparencs, efikasitetit dhe
  efektivitetit n ofrimin e shrbimeve publike, duke u kushtuar kujdes t veant nevojave dhe
  brengave specifike t komuniteteve q nuk jan shumic dhe pjestarve t tyre.
  Neni 124 [Organizimi dhe Funksionimi i Vetqeverisjes Lokale]
  1. Njsi themelore e vetqeverisjes lokale n Republikn e Kosovs sht komuna. Komunat
  gzojn shkall t lart t vetqeverisjes lokale dhe inkurajojn e sigurojn pjesmarrje
  aktive t t gjith qytetarve n procesin e vendimmarrjes s organeve komunale.
  2. Themelimi i komunave, kufijt, kompetencat dhe mnyra e organizimit dhe funksionimit t
  tyre, rregullohen me ligj.
  3. Komunat kan kompetenca vetanake, t zgjeruara dhe t deleguara n pajtim me ligjin.
  Autoriteti shtetror q delegon kompetencat, prballon shpenzimet pr ushtrimin e delegimit.
  4. Komunat kan t drejt pr bashkpunimin ndrkomunal dhe pr bashkpunimin ndrkufitar,
  n pajtim me ligjin.
  5. Komunat kan t drejt t vendosin, t caktojn, t mbledhin dhe t shpenzojn t hyrat e
  veta si dhe t marrin fonde nga Qeveria qendrore, n pajtim me ligjin.
  6. Komunat obligohen t respektojn Kushtetutn, ligjet, dhe t zbatojn vendimet gjyqsore.
  7. Rishikimi administrativ i akteve t komunave nga autoritetet qendrore n fushn e
  kompetencave t tyre, kufizohet n sigurimin e prputhjes me Kushtetutn e Republiks s
  Kosovs dhe me ligjin.
  - 51 -

 10. #10
  Larguar Forum komunistesh Maska e YlliRiaN
  Antarsuar
  08-02-2008
  Postime
  1,220
  Kapitulli XI Sektori i Siguris
  Neni 125 [Parimet e Prgjithshme]
  1. Republika e Kosovs ka pushtet mbi zbatimin e ligjit, sigurin, drejtsin, sigurin publike,
  inteligjencn, organet civile emergjente dhe mbi kontrollin e kufijve n territorin e vet.
  2. Institucionet e siguris n Republikn e Kosovs mbrojn sigurin publike dhe t drejtat e t
  gjithve n Republikn e Kosovs. Institucionet veprojn me transparenc t plot dhe n
  pajtim me standardet demokratike e me t drejtat e njeriut t njohura ndrkombtarisht.
  Institucionet e Siguris duhet t pasqyrojn shumllojshmrin etnike t popullit t
  Republiks s Kosovs.
  3. Republika e Kosovs respekton plotsisht t gjitha marrveshjet e aplikueshme
  ndrkombtare dhe ligjin prkats ndrkombtar dhe bashkpunon me organet
  ndrkombtare t siguris e me homologt rajonal.
  4. Kontrolli civil dhe demokratik mbi institucionet e siguris garantohet.
  5. Kuvendi i Republiks s Kosovs mbikqyr buxhetin dhe politikat e institucioneve t
  siguris, sikur rregullohet me ligj.
  Neni 126 [Forca e Siguris e Kosovs]
  1. Forca e Siguris e Kosovs sht forc kombtare e siguris pr Republikn e Kosovs, dhe
  mund t drgoj pjestart e saj jasht vendit n prputhje t plot me prgjegjsit e saj
  ndrkombtare.
  2. Forca e Siguris e Kosovs mbron qytetart dhe komunitetet e Republiks s Kosovs n
  baz t kompetencave t prcaktuara me ligj.
  3. Presidenti i Republiks s Kosovs sht Komandant i Prgjithshm i Forcs s Siguris t
  Kosovs, e cila gjithmon i nnshtrohet kontrollit t autoriteteve civile t zgjedhura n
  mnyr demokratike.
  4. Forca e Siguris e Kosovs sht profesioniste, pasqyron shumllojshmrin etnike t
  popullit t Republiks s Kosovs dhe rekrutohet nga shtetasit e Republiks s Kosovs.
  5. Komandantin e Forcs s Siguris t Kosovs e emron Presidenti i Republiks s Kosovs,
  n baz t rekomandimit t Qeveris. Organizimi i brendshm i Forcs s Siguris t
  Kosovs rregullohet me ligj.
  - 52 -
  Neni 127 [Kshilli i Siguris i Kosovs]
  1. Kshilli i Siguris i Republiks s Kosovs, n bashkpunim me Presidentin e Republiks s
  Kosovs dhe Qeverin, prgatit strategjin e siguris pr Republikn e Kosovs. Kshilli i
  Siguris i Republiks s Kosovs ka edhe rol kshillues n t gjitha shtjet q kan t bjn
  me sigurin n Republikn e Kosovs.
  2. Kshilli i Siguris i Republiks s Kosovs kryesohet nga Kryeministri me mbshtetje nga
  Qeveria, prve gjat periudhs s Gjendjes s Jashtzakonshme, sikurse sht parashikuar
  me kt Kushtetut.
  3. Presidenti i Republiks s Kosovs mund t krkoj takime t Kshillit t Siguris t
  Republiks s Kosovs, dhe Kshilli sht i obliguar t bashkrendoj punn e tij
  ngushtsisht me Presidentin. Kshilli i Siguris i Republiks s Kosovs do t bashkpunoj
  ngushtsisht me autoritetet ndrkombtare.
  4. Antart e Kshillit t Siguris t Republiks s Kosovs emrohen dhe shkarkohen n
  mnyrn e prcaktuar me ligj.
  Neni 128 [Policia e Kosovs]
  1. Policia e Republiks s Kosovs mban prgjegjsin pr ruajtjen e rendit dhe siguris publike
  n tr territorin e Republiks s Kosovs.
  2. Policia e Republiks s Kosovs sht profesioniste dhe pasqyron shumllojshmrin etnike
  t popullit t Republiks s Kosovs.
  3. Kryeministri emron Drejtorin e Prgjithshm t Policis s Republiks s Kosovs me
  rekomandimin e Qeveris dhe n pajtim me ligjin. Organizimi i brendshm i Policis s
  Kosovs, rregullohet me ligj.
  4. Policia e Republiks s Kosovs ka zinxhir t unifikuar komandues n tr Republikn e
  Kosovs, me stacione policore t cilat korrespondojn me kufijt komunal. Policia e
  Kosovs lehtson bashkpunimin me autoritetet komunale dhe udhheqsit e bashksive
  prmes themelimit t Kshillave Lokale, sikur sht rregulluar me ligj. Prbrja etnike e
  policis brenda nj komune duhet t pasqyron, deri n shkalln m lart t mundshme,
  prbrjen etnike t popullsis brenda komuns prkatse.
  5. Policia e Republiks s Kosovs mban prgjegjsin pr kontrollin e kufirit n bashkpunim
  t drejtprdrejt me autoritetet vendore dhe ndrkombtare.
  - 53 -
  Neni 129 [Agjencia e Kosovs pr Inteligjenc]
  1. Agjencia e Kosovs pr Inteligjenc zbulon, heton dhe mbikqyr krcnimet ndaj siguris n
  Republikn e Kosovs.
  2. Agjencia e Kosovs pr Inteligjenc sht profesioniste,politikisht e paanshme, shumetnike
  dhe i nnshtrohet mbikqyrjes nga Kuvendi n mnyrn e prcaktuar me ligj.
  3. Presidenti i Republiks s Kosovs dhe Kryeministri, pas konsultimit me Qeverin, s
  bashku emrojn Drejtorin, Zvendsdrejtorin dhe Inspektorin e prgjithshm t Agjencis s
  Kosovs pr Inteligjenc. Kualifikimi dhe mandati, rregullohen me ligj.
  4. Presidenti i Republiks s Kosovs dhe Kryeministri marrin t njjtat informacione n lidhje
  me inteligjencn.
  Neni 130 [Autoriteti Civil i Aviacionit]
  1. Autoriteti Civil i Aviacionit t Republiks s Kosovs rregullon veprimtarin e aviacionit
  civil n Republikn e Kosovs dhe sht ofrues i shrbimeve t navigacionit ajror, sikur sht
  prcaktuar me ligj.
  2. Autoriteti Civil i Aviacionit bashkpunon plotsisht me autoritetet relevante ndrkombtare
  dhe vendore, t prcaktuara me ligj.
  Neni 131 [Gjendja e Jashtzakonshme]
  1. Presidenti i Republiks mund t shpall Gjendjen e Jashtzakonshme, kur:
  (1) ka nevoj pr masa emergjente t mbrojtjes;
  (2) ka rrezik t brendshm ndaj rendit kushtetues ose siguris publike;
  (3) ka fatkeqsi natyrore, e cila prek tr territorin e Republiks s Kosovs ose nj pjes
  t tij.
  2. Gjat Gjendjes s Jashtzakonshme, Kushtetuta e Republiks s Kosovs nuk suspendohet.
  Kufizimet mbi t drejtat dhe lirit e garantuara me kt Kushtetut, bhen vetm deri n
  shkalln e nevojshme, pr sa m pak koh q t jet e nevojshme dhe n prputhje t plot
  me kt Kushtetut. Gjat Gjendjes s Jashtzakonshme, ligji pr zgjedhjet e Kuvendit dhe t
  Komunave nuk mund t ndryshohet. Parimet e tjera pr veprimet e institucioneve publike
  gjat Gjendjes s Jashtzakonshme rregullohen me ligj, por ato nuk duhet t jen n
  shprputhje me kt nen.
  - 54 -
  3. Nse paraqitet nevoja pr marrjen e masave emergjente t mbrojtjes, Presidenti i Republiks
  s Kosovs, pas konsultimit me Kryeministrin, shpall Gjendjen e Jashtzakonshme. Me
  shpalljen e Gjendjes s Jashtzakonshme, Presidenti i Republiks s Kosovs shpall
  menjher dekretin, i cili prcakton natyrn e krcnimit dhe fardo kufizimi pr t drejtat
  dhe lirit. Brenda dyzet e tet (48) orsh, Kuvendi mund t jap plqimin me dy t tretat (2/3)
  e votave t deputetve t pranishm dhe q votojn. Nse nuk jepet plqimi, dekreti i
  Presidentit nuk ka forc as efekt.
  4. Nse ka rrezik ndaj rendit kushtetues dhe siguris publike n Republikn e Kosovs, ose
  ekziston nj fatkeqsi natyrore n tr territorin e Republiks s Kosovs ose nj pjes t tij,
  Presidenti i Republiks s Kosovs, n konsultim me Kryeministrin, mund t shpall
  Gjendjen e Jashtzakonshme. Me shpalljen e Gjendjes s Jashtzakonshme, Presidenti i
  Republiks s Kosovs shpall menjher nj dekret, i cili prcakton natyrn e gjendjes s
  emergjencs dhe fardo kufizimi mbi t drejtat dhe lirit. Brenda dyzet e tet (48) orsh,
  Kuvendi mund t jap plqimin e tij me shumicn e votave t t gjith deputetve t
  pranishm dhe q votojn. Nse nuk jepet plqimi, dekreti i Presidentit nuk ka forc as efekt.
  5. Gjendja e Jashtzakonshme zgjat pr aq koh sa vazhdon t krcnoj rreziku dhe nuk mund
  t zgjat m shum se pr nj periudh prej gjashtdhjet (60) ditsh. Me plqimin e
  shumics s deputetve t Kuvendit t pranishm dhe q votojn, Gjendja e
  Jashtzakonshme, nse sht e nevojshme, mund t zgjatet pr periudha pasuese prej tridhjet
  (30) ditsh, por jo m shum se pr nntdhjet (90) dit shtes gjithsej.
  6. Kuvendi mund t vendos kufizime t tilla, sipas nevojs, pr sa i prket kohzgjatjes dhe
  shkalls s Gjendjes s Jashtzakonshme. Kur Presidenti konstaton se rreziku ndaj
  Republiks s Kosovs sht i natyrs s jashtzakonshme, Kuvendi mund t vendos q
  Gjendja e Jashtzakonshme t zgjas m shum se njqind e pesdhjet (150) dit, vetm
  nse pr t votojn dy t tretat (2/3) e t gjith deputetve t Kuvendit.
  7. Presidenti i Republiks s Kosovs, pas konsultimit me Qeverin dhe Kuvendin, mund t
  urdhroj mobilizimin e Forcs s Siguris t Kosovs, pr t ndihmuar n Gjendjen e
  Jashtzakonshme.
  8. Kshilli i Siguris i Republiks s Kosovs, vetm gjat Gjendjes s Jashtzakonshme,
  ushtron funksione ekzekutive q kufizohen n funksionet q ndrlidhen n veanti me
  Gjendjen e Jashtzakonshme. Gjat Gjendjes s Jashtzakonshme, Kshilli i Siguris i
  Republiks s Kosovs do t drejtohet nga Presidenti i Republiks s Kosovs, sikur
  rregullohet me ligj. Gjat Gjendjes s Jashtzakonshme, Kshilli i Siguris i Republiks s
  Kosovs do t bashkpunoj ngushtsisht me Qeverin, Kuvendin dhe autoritetet
  ndrkombtare.
  9. Ligji prcakton parimet, lmit dhe mnyrn e kompensimit t dmeve t shkaktuara si pasoj
  e kufizimeve t vendosura gjat Gjendjes s Jashtzakonshme.
  - 55 -

 11. #11
  Larguar Forum komunistesh Maska e YlliRiaN
  Antarsuar
  08-02-2008
  Postime
  1,220
  Kapitulli XII Institucionet e Pavarura
  Neni 132 [Roli dhe Kompetencat e Avokatit t Popullit]
  1. Avokati i Popullit mbikqyr dhe mbron t drejtat dhe lirit e individve nga veprimet ose
  mosveprimet e paligjshme dhe t parregullta t autoriteteve publike.
  2. Avokati i Popullit sht i pavarur n ushtrimin e detyrs dhe nuk pranon udhzime e
  ndrhyrje nga organet, institucionet ose autoritetet e tjera, t cilat ushtrojn pushtetin n
  Republikn e Kosovs.
  3. do organ, institucion ose autoritet tjetr, q ushtron pushtet legjitim n Republikn e
  Kosovs, sht i detyruar tu prgjigjet krkesave t Avokatit t Popullit dhe ti paraqes
  atij/asaj t gjitha dokumentet dhe informacionet e krkuara n pajtim me ligj.
  Neni 133 [Zyra e Avokatit t Popullit]
  1. Zyra e Avokatit t Popullit sht e pavarur, dhe propozon e administron buxhetin e vet, n
  pajtim me ligj.
  2. Avokati i Popullit ka nj (1) ose m shum zvends. Numri, mnyra e przgjedhjes dhe
  mandati i tyre, rregullohen me ligjin pr Avokatin e Popullit. T paktn nj (1) nga
  zvendsit e Avokatit t Popullit sht pjestar i komuniteteve q nuk jan shumic n
  Kosov.
  Neni 134 [Kualifikimi, Zgjedhja dhe Shkarkimi i Avokatit t Popullit]
  1. Avokatin e Popullit e zgjedh Kuvendi i Kosovs, me shumicn e votave t t gjith
  deputetve t tij, pr nj mandat pes (5) vjear, pa t drejt rizgjedhjeje.
  2. Avokat i Popullit ka t drejt t zgjidhet do shtetas i Republiks s Kosovs, me arsim t
  lart, me karakter e moral t lart, i ndershm, me eksperienc dhe njohuri t dalluara n
  fushn e t drejtave t njeriut.
  3. Avokati i Popullit dhe zvendsit e saj/tij nuk mund t jen antar t asnj partie politike, as
  t ushtrojn veprimtari politike, shtetrore a private profesionale dhe as t marrin pjes n
  organizmat drejtues t organizatave civile, ekonomike dhe tregtare.
  4. Avokati i Popullit gzon imunitetin nga ndjekja penale, padit civile ose shkarkimi pr
  veprimet ose vendimet q jan brenda fushs s prgjegjsive t Avokatit t Popullit.
  - 56 -
  5. Avokati i Popullit mund t shkarkohet vetm me krkesn e m shum se nj t trets (1/3)
  s t gjith deputetve, dhe n kt rast Kuvendi vendos me shumicn e dy t tretave (2/3) t
  t gjith deputetve t tij.
  Neni 135 [Raportimi i Avokatit t Popullit]
  1. Avokati i Popullit paraqet raport vjetor para Kuvendit t Republiks s Kosovs.
  2. Me krkesn e Kuvendit, Avokati i Popullit duhet t dorzoj raporte periodike ose tjera
  Kuvendit. Me krkesn e Avokatit t Popullit, Kuvendi duhet tia lejoj q t dgjohet.
  3. Avokati i Popullit ka t drejt t bj rekomandime dhe t propozoj masa, nse vren
  shkelje t t drejtave dhe lirive t njeriut nga ana e organeve t administrats publike dhe
  organeve t tjera shtetrore.
  4. Avokati i Popullit ka t drejt t referoj shtje n Gjykatn Kushtetuese, n pajtim me
  dispozitat e ksaj Kushtetute.
  Neni 136 [Auditori i Prgjithshm i Kosovs]
  1. Auditori i Prgjithshm i Republiks s Kosovs sht institucioni m i lart i kontrollit
  ekonomik e financiar.
  2. Organizimi, funksionimi dhe kompetencat e Auditorit t Prgjithshm t Republiks s
  Kosovs, prcaktohen me Kushtetutn dhe me ligj.
  3. Auditori i Prgjithshm i Republiks s Kosovs zgjidhet nga Kuvendi, me shumicn e
  votave t t gjith deputetve t Kuvendit, n baz t propozimit t Presidentit t Republiks
  s Kosovs.
  4. Kuvendi vendos pr shkarkimin e Auditorit t Prgjithshm t Republiks s Kosovs me
  shumicn e dy t tretave (2/3) t t gjith deputetve t tij, n baz t propozimit t
  Presidentit ose me nismn e nj t trets (1/3) s deputetve t Kuvendit t Republiks s
  Kosovs.
  5. Mandati i Auditorit t Prgjithshm t Republiks s Kosovs sht pes (5) vjet, me t drejt
  rizgjedhjeje vetm edhe pr nj mandat.
  Neni 137 [Kompetencat e Auditorit t Prgjithshm t Kosovs]
  Auditori i Prgjithshm i Republiks s Kosovs kontrollon:
  - 57 -
  (1) veprimtarin ekonomike t institucioneve publike dhe t personave t tjer juridik
  shtetror;
  (2) prdorimin dhe mbrojtjen e fondeve publike nga organet e pushtetit qendror dhe
  lokal;
  (3) veprimtarin ekonomike t ndrmarrjeve publike dhe personave juridik t tjer, tek
  t cilt Shteti ka nj pjes t aksioneve, ose kur huat, kredit dhe detyrimet e tyre
  garantohen nga Shteti.
  Neni 138 [Raportimi i Auditorit t Prgjithshm t Kosovs]
  1. Auditori i Prgjithshm i Republiks s Kosovs, Kuvendit i paraqet:
  (1) raport pr zbatimin e Buxhetit t Shtetit;
  (2) mendimin pr raportin e Qeveris pr shpenzimet e vitit financiar t shkuar, para se t
  miratohet nga Kuvendi;
  (3) informacione pr rezultatet e kontrolleve, sa her q krkohet nga Kuvendi.
  2. Auditori i Prgjithshm i Republiks s Kosovs i paraqet Kuvendit raportin vjetor pr
  veprimtarin e vet.
  Neni 139 [Komisioni Qendror i Zgjedhjeve]
  1. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sht organ i prhershm q prgatit, mbikqyr, drejton dhe
  verifikon t gjitha veprimet q kan t bjn me procesin e zgjedhjeve e referendumet dhe
  shpall rezultatet e tyre.
  2. Komisioni prbhet nga njmbdhjet (11) antar.
  3. Kryesuesin e Komisionit Qendror t Zgjedhjeve, e emron Presidenti i Republiks s
  Kosovs nga radht e gjyqtarve t Gjykats Supreme dhe t Gjykatave me jurisdiksion
  apeli.
  4. Gjasht (6) antar emrohen nga pjestart e gjasht grupeve m t mdha parlamentare t
  prfaqsuara n Kuvend, t cilt nuk kan t drejt t marrin pjes n ndarjen e vendeve t
  rezervuara. Nse n Kuvend jan t prfaqsuara m pak grupe, grupi a grupet m t mdha
  mund t emrojn antar shtes. Nj (1) antar emrohet nga deputett e Kuvendit t cilt
  mbajn vende t rezervuara a t garantuara pr komunitetin Serb t Kosovs dhe tre (3)
  antar nga deputett e Kuvendit, t cilt mbajn vende t rezervuara a t garantuara pr
  komunitetet e tjera q nuk jan shumic n Kosov.
  - 58 -

 12. #12
  Larguar Forum komunistesh Maska e YlliRiaN
  Antarsuar
  08-02-2008
  Postime
  1,220
  Neni 140 [Banka Qendrore e Kosovs]
  1. Banka Qendrore e Republiks s Kosovs, sht institucion i pavarur i cili i prgjigjet vetm
  Kuvendit t Kosovs.
  2. Banka Qendrore e Republiks s Kosovs ushtron kompetencat dhe pushtetin e vet vetm n
  pajtim me kt Kushtetut dhe me instrumentet e tjera ligjore t zbatueshme.
  3. Guvernatori i Banks Qendrore t Republiks s Kosovs ushtron edhe detyrn e Kryeshefit
  Ekzekutiv t saj.
  4. Qeverisja e Banks Qendrore t Republiks s Kosovs dhe procedurat e zgjedhjes dhe t
  nominimit t antarve t Bordit t Banks Qendrore t Kosovs rregullohen me ligjin, cili
  duhet t siguroj pavarsin dhe autonomin e saj.
  Neni 141 [Komisioni i Pavarur i Medieve]
  1. Komisioni i Pavarur i Medieve sht organ i pavarur q rregullon spektrin e Frekuencave
  Transmetuese n Republikn e Kosovs, licencon transmetuesit publik e privat, prcakton
  dhe zbaton politikn e transmetimit si dhe ushtron kompetenca t tjera t prcaktuara me ligj.
  2. Antart e Komisionit t Pavarur t Medieve zgjedhen sipas ligjit, prmes nj procesi
  transparent.
  Neni 142 [Agjencit e Pavarura]
  1. Agjencit e pavarura t Republiks s Kosovs jan institucione t krijuara nga Kuvendi, n
  baz t ligjeve prkatse, t cilat rregullojn themelimin, funksionimin dhe kompetencat e
  tyre. Agjencit e pavarura funksionet e tyre i kryejn n mnyr t pavarur nga do organ ose
  autoritet tjetr n Republikn e Kosovs.
  2. Agjencit e pavarura kan buxhetin e tyre, i cili administrohet n mnyr t pavarur, n
  pajtim me ligj.
  3. Secili organ, institucion ose autoritet tjetr, q ushtron pushtet legjitim n Republikn e
  Kosovs, sht i detyruar t bashkpunoj dhe tu prgjigjet krkesave t agjencive t
  pavarura gjat ushtrimit t kompetencave t tyre ligjore, n pajtim me ligj.
  - 59 -
  Kapitulli XIII Dispozitat Prfundimtare
  Neni 143 [Propozimi Gjithprfshirs pr Zgjidhjen e Statusit t Kosovs]
  Pavarsisht dispozitave tjera t ksaj Kushtetute:
  1. T gjitha autoritetet n Republikn e Kosovs veprojn n pajtim me t gjitha detyrimet e
  Republiks s Kosovs sipas Propozimit Gjithprfshirs pr Zgjidhjen e Statusit t Kosovs
  t dats 26 mars 2007. Ato do t ndrmarrin t gjitha veprimet e nevojshme pr zbatimin e
  tyre.
  2. Dispozitat e Propozimit Gjithprfshirs pr Zgjidhjen e Statusit t Kosovs t dats 26 mars
  2007 kan eprsi ndaj t gjitha dispozitave t tjera ligjore n Kosov.
  3. Kushtetuta, ligjet dhe aktet tjera ligjore t Republiks s Kosovs interpretohen n
  pajtueshmri me Propozimin Gjithprfshirs pr Zgjidhjen e Statusit t Kosovs t dats 26
  mars 2007. N rast se ka papajtueshmri midis dispozitave t ksaj Kushtetute, ligjeve dhe
  akteve t tjera ligjore t Republiks s Kosovs dhe dispozitave t marrveshjes, kjo e fundit
  do t mbizotroj.
  Neni 144 [Amendamentimi]
  1. Qeveria, Presidenti ose nj e katrta (1/4) e deputetve t Kuvendit, sipas Rregullores s
  Puns t Kuvendit, mund t propozojn ndryshime dhe amendamentime t ksaj Kushtetute.
  2. do ndryshim do t krkoj miratimin e dy t tretave (2/3) t t gjith deputetve t
  Kuvendit, prfshir dy t tretat (2/3) e t gjith deputetve t Kuvendit q mbajn vende t
  rezervuara ose t garantuara pr prfaqsuesit e komuniteteve q nuk jan shumic n
  Republikn e Kosovs.
  3. Ndryshimet n kt Kushtetut mund t miratohen nga Kuvendi vetm pasi t ket adresuar
  Kryetari i Kuvendit t Kosovs amendamentin e propozuar n Gjykatn Kushtetuese pr t
  vlersuar paraprakisht nse ndryshimi i propozuar nuk pakson ndonj t drejt dhe lirit e
  prcaktuara n Kapitullin II t Kushtetuts.
  4. Ndryshimet e Kushtetuts hyjn n fuqi menjher pas miratimit t tyre n Kuvendin e
  Republiks s Kosovs.
  Neni 145 [Vazhdimsia e Marrveshjeve Ndrkombtare dhe e Legjislacionit t
  Aplikueshm]
  1. Marrveshjet ndrkombtare dhe aktet e tjera pr bashkpunimin ndrkombtar, q jan n
  fuqi ditn e hyrjes n fuqi t ksaj Kushtetute, do t vazhdojn t respektohen deri ather
  - 60 -
  kur ato marrveshje ose akte t rinegociohen ose kur t bhet trheqja nga to n pajtueshmri
  me kushtet e tyre ose deri ather kur ato t zvendsohen nga marrveshje ose akte t reja
  ndrkombtare me t cilat mbulohen fushat e njjta dhe q jan miratuar n pajtim me kt
  Kushtetut.
  2. Legjislacioni i aplikueshm n ditn e hyrjes n fuqi t ksaj Kushtetute vazhdon t zbatohet
  pr aq sa t jet n pajtueshmri me kt Kushtetut, derisa t mos shfuqizohet, zvendsohet
  ose amendamentohet n pajtueshmri me kt Kushtetut.
  - 61 -
  Kapitulli XIV Dispozitat Kalimtare
  Neni 146 [Prfaqsuesi Ndrkombtar Civil]
  Pavarsisht dispozitave tjera t ksaj Kushtetute:
  1. Prfaqsuesi Ndrkombtar Civil dhe organizatat e aktert e tjer ndrkombtar t
  mandatuar sipas Propozimit Gjithprfshirs pr Zgjidhjen e Statusit t Kosovs, dat 26
  mars 2007, kan mandatin dhe kompetencat e prcaktuara me Propozimit Gjithprfshirs
  duke prfshir zotsin juridike si dhe privilegjet dhe imunitetet e prcaktuara me t.
  2. T gjitha autoritetet n Republikn e Kosovs bashkpunojn plotsisht me Prfaqsuesin
  Ndrkombtar Civil, organizatat dhe aktert tjer ndrkombtar t mandatuar sipas
  Propozimit Gjithprfshirs pr Zgjidhjen e Statusit t Kosovs, dat 26 mars 2007 dhe ndr
  t tjera iu japin fuqi ligjore vendimeve ose akteve t tyre.
  Neni 147 [Autoriteti Prfundimtar i Prfaqsuesit Ndrkombtar Civil]
  Pavarsisht dispozitave t tjera t ksaj Kushtetute, Prfaqsuesi Ndrkombtar Civil, n pajtim
  me Propozimin Gjithprfshirs pr Zgjidhjen e Statusit t Kosovs, dat 26 mars 2007, sht
  autoriteti prfundimtar n Kosov lidhur me interpretimin e aspekteve civile t Propozimit
  Gjithprfshirs. Asnj autoritet i Republiks s Kosovs nuk ka jurisdiksion t rishikoj, t
  paksoj ose n ndonj mnyr t kufizoj mandatin, kompetencat dhe detyrimet e prcaktuara
  n nenin 146 dhe n kt nen.
  Neni 148 [Dispozitat Transicionale pr Kuvendin e Kosovs]
  1. Pr dy (2) mandatet e para zgjedhore, Kuvendi i Republiks s Kosovs do t ket njzet (20)
  vende t rezervuara pr prfaqsim t komuniteteve q nuk jan shumic n Kosov n
  mnyrn si vijon: Dhjet (10) vende do tu ndahen partive, koalicioneve, nismave qytetare
  dhe kandidatve t pavarur, q jan deklaruar se prfaqsojn komunitetin Serb t Kosov,
  dhe dhjet (10) vende do tu ndahen komuniteteve t tjera si vijon: komunitetit Rom nj (1)
  vend; komunitetit Ashkali nj (1) vend; komunitetit Egjiptian nj (1) vend; dhe nj (1) vend
  shtes do ti jepet komunitetit Rom, Ashkali ose Egjiptian, i cili ka numrin m t madh t
  votave t prgjithshme; komunitetit Boshnjak tri (3) vende, komunitetit Turk dy (2) vende
  dhe komuniteti Goran nj (1) vend. do vend i fituar prmes zgjedhjeve, do t jet vend
  shtes, prve dhjet (10) vendeve t rezervuara q u ndahen prkatsisht komunitetit Serb t
  Kosovs dhe komuniteteve t tjera.
  2. Pavarsisht nga pika 1 e ktij neni, mandati ekzistues n kohn e hyrjes n fuqi t ksaj
  Kushtetute do t konsiderohet si mandati i par zgjedhor i Kuvendit, n rast se ky mandat
  zgjat pr s paku dy vite nga dita e hyrjes n fuqi t ksaj Kushtetute.
  - 62 -

 13. #13
  Larguar Forum komunistesh Maska e YlliRiaN
  Antarsuar
  08-02-2008
  Postime
  1,220
  Neni 149 [Miratimi Fillestar i Ligjeve me Interes Vital]
  Pavarsisht nga dispozitat e Nenit 81 t ksaj Kushtetute, ligjet me interes vital t radhitura n
  at nen, do t miratohen fillimisht me shumicn e votave t deputetve t pranishm t Kuvendit
  dhe q votojn.
  Neni 150 [Procesi i Emrimit t Gjyqtarve dhe Prokurorve]
  1. Shqyrtimi gjithprfshirs mbarkosovar pr prshtatshmrin e t gjith kandidatve pr
  emrime t prhershme pr gjyqtar dhe prokuror n Kosov, deri n moshn e pensionimit
  t prcaktuar me ligj, do t vazhdoj t bhet n pajtim me Urdhresn Administrative
  2008/2 dhe nuk do t ndikohet nga prfundimi i mandatit t UNMIK-ut, ose nga hyrja n fuqi
  e ksaj Kushtetute.
  2. T gjith kandidatt e suksesshm, t cilt jan emruar ose riemruar pr gjyqtar dhe
  prokuror nga ana e Prfaqsuesit Special t Sekretarit t Prgjithshm, si pjes e procesit t
  emrimit, do t vazhdojn t shrbejn n postet e tyre deri n skadimin e natyrshm t
  mandatit t tyre, ose deri ather kur ata t shkarkohen n pajtim me ligjin.
  3. Komisioni i Pavarur Gjyqsor dhe Prokurorial do ti paraqes me shkrim Kshillit Gjyqsor
  t Kosovs rekomandimet pr kandidatt pr emrimin dhe riemrimin e tyre si gjyqtar dhe
  prokuror, i cili ushtron pushtetin prfundimtar, q tia propozoj Presidentit t Kosovs
  kandidatt pr emrim dhe riemrim si gjyqtar dhe prokuror.
  4. T gjith kandidatt e suksesshm, t cilt jan emruar ose riemruar nga Presidenti i
  Kosovs si gjyqtar dhe prokuror, sipas propozimit t Kshillit Gjyqsor t Kosovs, si
  pjes e procesit t emrimit, do t vazhdojn t shrbejn n kto poste deri n skadimin e
  natyrshm t mandatit t tyre, ose deri ather kur ata t shkarkohen n pajtim me ligjin.
  5. Pavarsisht nga dispozitat e nenit 105 t ksaj Kushtetute, mandati i t gjith gjyqtarve dhe
  prokurorve q n mnyr t suksesshme e kalojn procesin e emrimit si sht prcaktuar
  n kt nen dhe t cilt kan ushtruar funksionin s paku dy vjet para emrimit, sipas ktij
  neni, sht i prhershm deri n moshn e pensionimit sikurse sht prcaktuar m ligj,
  prve nse shkarkohen n pajtim me ligjin.
  Neni 151 [Prbrja e Prkohshme e Kshillit Gjyqsor t Kosovs]
  Deri n fund t mbikqyrjes ndrkombtare t zbatimit t Propozimit Gjithprfshirs pr
  Zgjidhjen e Statusit t Kosovs, t dats 26 mars 2007, Kshilli Gjyqsor i Kosovs do t
  prbhet si vijon:
  1. Pes (5) antar jan antar kosovar t Komisionit t Pavarur Gjyqsor dhe Prokurorial, q
  jan verifikuar nga Komisioni i Pavarur Gjyqsor dhe Prokurorial, si pjes e fazs s par
  dhe t dyt t procesit t emrimit, n pajtim me Urdhresn Administrative 2008/02. Prej
  - 63 -
  ktyre pes (5) antarve, nj (1) gjyqtar dhe nj (1) prokuror t zgjedhur sipas metods s
  rastsis, do t shrbejn n Kshillin Gjyqsor t Kosovs deri n skadimin e natyrshm t
  mandateve t tyre ekzistuese, kur do t zvendsohen me nj (1) gjyqtar dhe nj (1) prokuror
  t verifikuar nga Komisioni i Pavarur Gjyqsor dhe Prokurorial dhe q jan zgjedhur nga ana
  e kolegve t tyre, duke iu prmbajtur metodave q kan pr qllim sigurimin e prfaqsimit
  sa m t gjer t shrbimit t Gjyqsorit dhe Prokuroris. Dy (2) gjyqtart e mbetur dhe nj
  (1) prokuror nga radht e pes (5) antarve kosovar t Komisionit t Pavarur Gjyqsor dhe
  Prokurorial, do t shrbejn n Kshillin Gjyqsor t Kosovs pr nj mandat plotsues
  njvjear pas skadimit t natyrshm t mandatit t tyre, kur ata do t zvendsohen me
  procedur t njjt sikur edhe ish-kolegt e tyre t Komisionit t Pavarur Gjyqsor dhe
  Prokurorial. N rast t themelimit t nj subjekti prgjegjs pr shtjet e emrimit, disiplins
  dhe shkarkimit t prokurorve, t gjith antart e tjer t Kshillit Gjyqsor t Kosovs do t
  jen gjyqtar.
  2. Tet (8) antart e tjer t Kshillit Gjyqsor t Kosovs do t zgjedhen nga Kuvendi i
  Kosovs n mnyrn e prcaktuar me kt Kushtetut, prve dy (2) nga katr (4) antart e
  zgjedhur nga deputett e Kuvendit q mbajn vende t fituara gjat ndarjes s prgjithshme t
  vendeve, duhet t jen ndrkombtar, t przgjedhur nga Prfaqsuesi Ndrkombtar Civil,
  sipas propozimit t Misionit Evropian pr Politika t Siguris dhe Mbrojtes. Njri nga
  antart ndrkombtar duhet t jet gjyqtar.
  Neni 152 [Prbrja e Prkohshme e Gjykats Kushtetuese]
  Deri n fund t mbikqyrjes ndrkombtare t zbatimit t Propozimit Gjithprfshirs pr
  Zgjidhjen e Statusit t Kosovs, t dats 26 mars 2007, Gjykata kushtetuese do t prbhet si n
  vijim:
  1. Gjasht (6) nga nnt (9) gjyqtart emrohen nga Presidenti i Republiks s Kosovs, me
  propozimin e Kuvendit.
  2. Nga gjasht (6) gjyqtart, dy (2) do t shrbejn pr nj mandat trevjear, pa mundsi t
  rizgjedhjes, dy (2) do t shrbejn pr nj periudh gjashtvjeare, pa mundsi t rizgjedhjes,
  dhe dy (2) do t shrbejn pr nj periudh nntvjeare, pa mundsi t rizgjedhjes. Mandatet
  e gjyqtarve fillestar do t zgjidhen me short, nga Presidenti i Republiks s Kosovs,
  menjher pas emrimit t tyre.
  3. Nga gjasht (6) gjyqtart, katr (4) do t zgjidhen votat e dy t tretave (2/3) t deputetve t
  Kuvendit, t cilt jan t pranishm dhe q votojn. Dy (2) do t zgjidhen me shumicn e
  votave t deputetve t Kuvendit, pas plqimit t shumics s deputetve t Kuvendit, t cilt
  mbajn vendet q jan rezervuar ose garantuar pr prfaqsuesit e komuniteteve q nuk jan
  shumic n Kosov.
  4. Tre (3) gjyqtar ndrkombtar do t emrohen nga Prfaqsuesi Ndrkombtar Civil pas
  konsultimit me Kryetarin e Gjykats Evropiane pr t Drejtat e Njeriut. Tre (3) gjyqtart nuk
  do t jen qytetar t Kosovs dhe as t ndonj vendi fqinj.
  - 64 -
  5. Prfaqsuesi Ndrkombtar Civil do t prcaktoj se kur skadon mandati i gjyqtarve
  ndrkombtar, dhe gjyqtart do t ndrrohen sikur sht e parashikuar me Kushtetut.
  Neni 153 [Prania Ndrkombtare Ushtarake]
  Pavarsisht dispozitave tjera t ksaj Kushtetute, Prania Ndrkombtare Ushtarake ka mandatin
  dhe kompetencat e prcaktuara nga instrumentet relevante ndrkombtare, prfshir Rezolutn
  1244 t Kshillit t Sigurimit t Kombeve t Bashkuara dhe Propozimit Gjithprfshirs pr
  Zgjidhjen e Statusit t Kosovs, dat 26 mars 2007. Kryesuesi i Pranis Ndrkombtare
  Ushtarake, n pajtim me Propozimin Gjithprfshirs pr Zgjidhjen e Statusit t Kosovs, dat
  26 mars 2007, sht autoriteti final n zonn operative pr sa i prket interpretimit t atyre
  aspekteve t marrveshjes s prmendur q i referohen Pranis Ndrkombtare Ushtarake. Asnj
  autoritet i Republiks s Kosovs nuk ka jurisdikcion t rishikoj, t paksoj ose prndryshe t
  kufizoj mandatin, kompetencat dhe detyrimet e referuara n kt nen.
  Neni 154 [Trupat e Mbrojtjes t Kosovs]
  Trupat e Mbrojtjes t Kosovs do t shprbhen brenda nj viti pas hyrjes n fuqi t ksaj
  Kushtetute. Deri n shprbrje, Prania Ndrkombtare Ushtarake, n konsultim me
  Prfaqsuesin Ndrkombtar Civil dhe Republikn e Kosovs do t ket autoritet ekzekutiv mbi
  Trupat e Mbrojtjes t Kosovs dhe vendos pr dinamikn kohore t shprndarjes.
  Neni 155 [Shtetsia]
  1. T gjith banort e ligjshm t Kosovs n datn e miratimit t ksaj Kushtetute, gzojn t
  drejtn e shtetsis s Republiks s Kosovs.
  2. Republika e Kosovs ua njeh t drejtn n shtetsin e Republiks s Kosovs, pavarsisht
  nga vendbanimi i tyre i tanishm dhe shtetsia q ata kan, t gjith qytetarve t ish-
  Republiks Federative t Jugosllavis, t cilt kan qen banor t prhershm t Kosovs
  me datn 1 janar 1998, dhe pasardhsve t tyre t drejtprdrejt.
  Neni 156 [Refugjatt dhe Personat e Zhvendosur Brenda Vendit]
  Republika e Kosovs promovon dhe lehtson kthimin e sigurt dhe me dinjitet t refugjatve dhe
  personave t zhvendosur brenda vendit, dhe u ndihmon atyre pr kthimin e pronave dhe
  posedimeve t tyre.
  - 65 -
  Neni 157 [Auditori i Prgjithshm i Kosovs]
  Deri n fund t mbikqyrjes ndrkombtare dhe zbatimit t Propozimit Gjithprfshirs pr
  Zgjidhjen e Statusit t Kosovs, dat 26 mars 2007, Revizori i Prgjithshm i Republiks s
  Kosovs do t jet nj ndrkombtar i emruar nga Prfaqsuesi Ndrkombtar Civil.
  Neni 158 [Autoriteti Qendror Bankar]
  Deri n fund t mbikqyrjes ndrkombtare dhe zbatimit t Propozimit Gjithprfshirs pr
  Zgjidhjen e Statusit t Kosovs, dat 26 mars 2007, Guvernatori i Banks Qendrore t
  Republiks s Kosovs do t emrohet nga Presidenti i Republiks s Kosovs, pas marrjes s
  plqimit nga Prfaqsuesi Ndrkombtar Civil.
  Neni 159 [Pronat dhe Ndrmarrjet n Pronsi Shoqrore]
  1. T gjitha ndrmarrjet q ishin n trsi ose pjesrisht n pronsi shoqrore, para hyrjes n
  fuqi t ksaj Kushtetute, do t privatizohen n pajtim me ligj.
  2. T gjitha interesat n pronsi shoqrore n prona dhe ndrmarrje n Kosov do t jen n
  pronsi t Republiks s Kosovs.
  Neni 160 [Ndrmarrjet n Pronsi Publike]
  1. Republika e Kosovs do ti ket n pronsi t vet t gjitha ndrmarrjet n Republikn e
  Kosovs q jan ndrmarrje n pronsi publike. T gjitha obligimet q kan t bjn me kto
  t drejta pronsore do t jen obligime t Republiks s Kosovs. Qeveria e Kosovs mund t
  privatizoj, t jap me koncesion ose t jap me qira ndrmarrjet n pronsi publike n
  mnyrn e rregulluar me ligj.
  2. T drejtat e pronsis, q kan t bjn me nj ndrmarrje n pronsi publike e cila ofron
  shrbime vetm n nj komun specifike ose n nj numr t kufizuar t komunave, do t
  jen t drejta pronsore t komuns ose komunave prkatse. Obligimet n lidhje me t
  drejtat e tilla pronsore do t jen obligime t komuns ose komunave prkatse. Kuvendi
  mundet me ligj t identifikoj nj ndrmarrje t till dhe komunn a komunat, q kan t
  drejta pronsore dhe obligimet lidhur me to. Nse prcaktohet me ligj, komuna a komunat
  prkatse, ndrmarrjet n pronsi shoqrore mund ti privatizojn, ti japin me koncesion ose
  ti lshojn me qira.
  Neni 161 [Transicioni i Institucioneve]
  1. Me prjashtim t rastet kur Kushtetuta prcakton nj transicion tjetr, t gjitha kompetencat,
  prgjegjsit dhe detyrimet e institucioneve t prcaktuara me kt Kushtetut, do tu kalojn
  - 66 -
  menjher atyre institucioneve n ditn e hyrjes n fuqi t ksaj Kushtetute. Kohzgjatja e
  mandatit t secilit institucion para hyrjes n fuqi t ksaj Kushtetute, do t mbetet e paprekur
  dhe e pandryshuar deri n skadimin e rregullt, ose deri n zgjedhjet e reja.
  2. Deri ne zgjedhjet e para parlamentare pas hyrjes n fuqi t ksaj Kushtetute, Kryesia e
  Kuvendit mbetet me kompetencat e parapara n mandatin e saj ekzistues. Pas seancs
  konstituive t Kuvendit t par pas hyrjes n fuqi t ksaj Kushtetute, Kryesia e Kuvendit
  ristrukturohet n pajtim me dispozitat e ksaj Kushtetute.
  3. Dispozitat e nenit 70.3.(3) nuk do t aplikohen deri n seancn konstituive t Kuvendit pas
  zgjedhjeve t para parlamentare pas hyrjes n fuqi t ksaj Kushtetute.
  4. Deri n formimin e Kshillit Prokurorial t Kosovs, funksionet dhe prgjegjsit e tij do t i
  kryej Kshilli Gjyqsor i Kosovs.
  Neni 162 [Hyrja n Fuqi]

Tema t Ngjashme

 1. Fatmir Limaj
  Nga ARIANI_TB n forumin Bashkpatriott e mi n bot
  Prgjigje: 295
  Postimi i Fundit: 07-02-2015, 16:09
 2. Dr. Ibrahim Rugova - Presidenti i par i Republiks s Kosovs
  Nga Albanino n forumin Elita kombtare
  Prgjigje: 2055
  Postimi i Fundit: 27-11-2014, 11:11
 3. Shprthen dhuna ndretnike n Kosove
  Nga mitrovicalia_81 n forumin Tema e shtypit t dits
  Prgjigje: 334
  Postimi i Fundit: 12-05-2004, 00:26
 4. Demai themelon "Forumi Qytetar i Kosoves"
  Nga mani n forumin Tema e shtypit t dits
  Prgjigje: 37
  Postimi i Fundit: 20-03-2004, 13:33

Ruaj Lidhjet

Regullat e Postimit

 • Ju nuk mund t hapni tema t reja.
 • Ju nuk mund t postoni n tema.
 • Ju nuk mund t bashkngjitni skedar.
 • Ju nuk mund t ndryshoni postimet tuaja.
 •