Deklarate per shtyp e Zevendesministrit te Brendshem Ferdinand Poni lidhur me shpalljen e listave perfundimtare te zgjedhjesve13.02.2007

Ministria lidhur me listat perfundimtare ju informon se: ne te gjithe vendin jane shpallur listat perfunmtare te zgjedhesve

*

ne te gjithe vendin i jane dorezuar KZQV -ve perkatese listat perfunmtare te zgjedhesve
*

te gjitha njesite e qeverisjes vendore kane dorezuar ne DPGJC, me pak vonese listen ne leter dhe ate kompjuterike. Njesite e fundit kane dorezuar ne mengjesin e dites se hene me 12.02.2007, Vlore, Durres, Ballsh, Finiq.

DPGJC ka bere bashkimin ne nje Liste Integrale dhe rezulton se

Ne listen perfundimtare jane 2.897.313 zgjedhes nga 4.235.417 shtetas

Ne listen paraprake kane qene 2932.938

Pra kemi nje zvogelim me zgjedhes per shkak te evidentimit dhe heqjes se dublimeve ne listat paraprake si 35.625 zgjedhes

*

Rekorde te dyshuara per dublime ne Listen paraprake kane rezultuar 129.823, te grupuara si me poshte:
*

Rekorde te dyshuara per dublime te brendshmeke 22. 270 .Rekorde te dyshuara per dublime te jashtme 107.553

DPGjC ka evidentuar se rekorde te dyshuara per dublime ne listen perfundimtare jane rreth 18600 shtetas ne njesite perkatese te evidentuara.

*

Rekorde te dyshuara per dublime ne Listen perfundimtare 40.290 te grupuara si me poshte Rekorde te dyshuara per dublime te brendshme 4.512
*

Rekorde te dyshuara per dublime te jashtme 35.778

Ministria e ka shperndare listen perfundimtare te gjithe partive politike parlamentare me shkresen Nr 798, date 12.02.2007Ministria e ka derguar me shkrese 516/1 date 13.02.2007 kete liste nepermjet Ministrise se Drejtesise edhe ne 29 gjykatat e rretheve gjyqesore.

Ministria e ka derguar listen ne KQZ

Ministria ka informuar me shkrim edhe institucionet e tjera kushtetuese; Presidentin, Kryeministrin, Kuvendin si dhe Prezencen e OSBE-se dhe misionin vezhgues te zgjedhjeve te OSBE-ODIHR-it.Ministria e ka publikuar listen ne internet ne faqen e saj www .moi.gov .al ne nje lidhje te vecante "Listat e zgjedhesve" .Ministria perfiton nga rasti per tu bere thirje gjithe sherbimit te gjendjes civile te zbatoje me korrektese ligjin, te: largohet nga ndikimet partiake dhe personale, te garantoje leshimin ne perputhje me ligjin, te certifikatave personale, te punojne me orar te zgjatur si dhe tu vene ne dispozicion KZQV -ve gjithe dokumentacionin qe ata kane lidhur me listen e emrave te personave qe jane paisur me certifikate ne zbatim te Urdhrit te Ministrit, date 01.11.2006.

Ketu ju ftoj dhe juve te shikoni apo vertetoni se sa jan te sakta keto lista,se cfare pune eshte bere, se a e gjeni vehten tuaj ne keto lista?
ketu keni linkun ku ju jep mundesin per te kerkuar direkt, duke klikuar emrin, mbiemrin dhe atesin tuaj dhe do informoheni nqs rezultoni ne lista ose jo.
Une si person per fat te mire rezultoj i regjistruar pune e paqshme deri tani.

Link: http://80.91.126.5/listatDB/expwebtblpvlsrch.php