Perhsendetje!

Vura re se disa nga butonat e lap topit nuk punojne fare ndersa disa te tjera kur i shtyp kryejne funksion tjeter nga ca kryenin me pare.
Si mund ta rregulloj