MISHI QE SHQIPET BASHKOMBAS KONSUMOJNE NE TRYEZAT A ESHTE I SHENDETSHEM ?
FIERI ME LUGINEN E SEMANIT TEK FERMA ĒILOTAJ E DAREZESES ESHTE NJE MODEL SUKSESI.